Ca urmare a cutremurului de pământ din data de 06 iunie 2023, Prefectul Județului Arad, Toth Csaba, a solicitat primăriilor și altor instituții realizarea unor evaluări inițiale ale pagubelor produse și includerea acestora în documente emise de comitetele locale pentru situații de urgență. În baza legislației în vigoare, în vederea realizării unei evaluări cât mai corecte a pagubelor produse, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad, condus de domnul Prefect Toth Csaba, a adoptat în ședința de astăzi Hotărârea nr. 5, care prevede următoarele:
Art. 1 Se activează Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele distructive de origine geologică (cutremure de pământ, alunecări de teren).
Art. 2 Grupul de suport tehnic menționat la Art. 1 al prezentei Hotărâri va proceda la evaluarea gradului de siguranță a clădirilor publice afectate de cutremurul de pământ din data de 06.06.2023, la solicitarea Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, transmise Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad.
Grupul de suport tehnic funcționează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 67 din 03.02.2021 și are în componență reprezentanți din partea unor instituții precum: Inspectoratul de stat în construcții – asigură conducerea Grupului, iar ca membrii: Instituția Prefectului, Consiliul Județean Arad, celelalte structuri județene ale M.A.I., companiile de utilități samd.
„La solicitarea comitetelor locale pentru situații de urgență, pentru clădirile publice, prin Grupul de suport tehnic va putea fi convocat un expert tehnic în siguranța clădirilor, care va efectua o evaluare de specialitate în baza căreia se va putea stabili dacă respectivele clădiri prezintă sau nu risc de prăbușire și dacă pot fi exploatate în condiții de siguranță pentru cetățeni. Această evaluare nu poate substitui, în condițiile legii, expertizele specializate de risc la cutremur, care pot fi realizate doar la comanda proprietarilor clădirilor. După ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență am luat măsura de a înainta Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Dezvoltării și Ministerului Afacerilor Interne toate rapoartele operative și procesele verbale care ne-au fost transmise de comitetele locale, dar și de alte instituții. Din fericire vorbim doar de pagube materiale și, în general, de daune minore, însă în acele cazuri unde s-a constatat că există un risc mai mare la clădirile publice, rog primarii să inițieze procedura cerută de lege pentru a pune cetățenii în siguranță și pentru a putea merge, ulterior, din punct de vedere administrativ, spre remedierea pagubelor produse”, a declarat Prefectul Toth Csaba.
La Instituția Prefectului – Județul Arad s-au primit primit documente (rapoarte operative, procese verbale, informări) privind pagube constatate a se fi produs în urma cutremurului de pământ din 6 iunie din partea următoarelor instituții: Inspectoratul Școlar Județean Arad, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, Consiliul Județean Arad, primăriile (sau comitetele locale pentru situații de urgență): Arad, Pâncota, Ghioroc, Păuliș, Covăsânț, Frumușeni, Dorobanți.
***
În ședința de astăzi a CJSU Arad a fost adoptată încă o Hotărâre, 6/08.06.2023, privind situația unui pod din lemn situat pe un drum comunal din apropierea localității Vărșand, comuna Pilu. Instituția Prefectului – Județul Arad a primit informări din partea Administrației Bazinale de Apă Crișuri – Sistem Hidrotehnic Independent Criș Alb și Comitetului Local pentru Situații de Urgență Pilu privind afectarea gravă a podului de lemn, situat pe DC 119, din apropierea frontierei de stat, în urma nivelurilor și debitelor crescute din ultima perioadă ale râului Crișul Alb. Elemente din structura de rezistență a acestuia au căzut în albia minoră a cursului de apă, fiind transportate de curenți în aval, spre frontieră.
Având în vedere situația descrisă mai sus, CJSU a adoptat Hotărârea nr. 6/08.06.2023:
Art. 1 Se constată existența unei situații de pericol iminent în privința riscului de prăbușire în albia râului Crișul Alb a podului din lemn situat pe D.C. 119, Km 9+825-9+000.
Art. 2 Se dispune luarea tuturor măsurilor pentru punerea în siguranță a elementelor de infrastructură potențial generatoare de risc de către Primăria comunei Pilu, cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad și al Administrației Bazinale de Apă Crișuri – Sistem Hidrotehnic Independent Criș Alb.
Pericol pentru Ungaria 

O viitură a distrus podul peste Crișul Alb, din Vărșand. Construcția de lemn, care era într-o stare avansată de degradare, a fost dezmembrată de torentul de apă și, ca urmare, Comitetul Local pentru Situații de Urgență din Pilu interzice, începând de astăzi, trecerea peste pod. Echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Arad, ale Primăriei Pilu, ale Apelor Române Bazinul Crișuri intervin cu utilaje pentru dezafectarea podului.

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a anunțat situația la Guvernul României, încă de ieri seara, fiindcă bucățile de grindă desprinse din pod amenință deteriorarea unui baraj din Ungaria. În consecință, două plase de protecție pentru oprirea lemnelor desprinse sunt amplasate preventiv: una în comuna Pilu, cealaltă în Ungaria. Se urmărește astfel prevenirea degradării barajului, care ar putea genera o pagubă de câteva milioane de euro, a declarat președintele Iustin Cionca. Acesta a accentuat viteza de reacție a autorităților locale și a celor din țara vecină pentru prevenirea unui dezastru.

Asupra situației podului de la Vărșand au fost notificate Poliția, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră și reprezentatul guvernului în teritoriu.

Recomandările redacției