pompieriDe la începutul acestui an, pompierii au început activităţile pe linie de prevenire a situaţiilor de urgenţă. În total au fost făcute 152 de controale  în urma cărora au fost constatate 345 de nereguli iar 11 dintre ele au fost soluţionate pe timpul controlului.
Nu au lipsit nici sancţiunile, s-au aplicat 132 de avertismente şi s-au dat 82 de amenzi în valoare de 74.000 lei.
Principalele nereguli sancţionate au fost exploatarea mijloacelor tehnice cu defecţiuni, impro­vi- zaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate. De asemenea, tot la capitolul probleme se încadrează şi neasigurarea utilizării, verificării, întreţinerii şi reparării mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant.
O altă problemă o reprezintă nesolicitarea şi neobţinerea de către persoanele fizice ori juridice care finanţează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente, ori, după caz, de către beneficiarul investiţiei a avizelor sau autorizaţiilor de securitate la incendiu.
Tot pentru prevenirea necazurilor s-au făcut exerciţii privind activitatea de gestionare a unor situaţii de urgenţă de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă, exerciţii de alarmare ori evacuare  dar şi instructaj cu inspectorii de protecţie civilă şi personalul de specialitate.

Recomandările redacției