isuInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vasile Goldiş al judeţului Arad, ca structură în cadrul Inspec­toratului General pentru Situaţii de Urgenţă a demarat împreună cu   reprezentanţii locali şi regionali ai E.ON România, Campania Naţională de Informare şi Educaţie Preventivă „R.I.S.C.- Renunţă. Improvizaţiile Sunt Catastrofale!” care îşi propune să aver­tizeze cetăţenii cu privire la riscurile la care se expun dacă încalcă regulile privind utilizarea instala­ţiilor electrice şi a celor alimentate cu gaz.
Aceasta este cea de a doua campanie comună de informare şi conştientizare a populaţiei din cadrul parteneriatului „Împreună pentru siguranţă”, dedicat informării, prevenirii şi conştientizării populaţiei asupra pericolelor la care se expune în cazul utilizării necorespunzătoare a diferitelor surse de energie. Cauza principală a evenimen­telor tragice este utilizarea unor surse de încălzire alimentate cu gaze naturale, racordate la coşuri de fum necurăţate sau înfundate, improvizate, construite necorespunzător sau chiar folosirea unor aparate de încălzire improprii, deteriorate sau nera­cordate la coşuri. trebuie decât să respectăm o regulă simplă: orice intervenţie la instalaţia electrică sau de gaz trebuie să fie realizată numai de către de persoane sau firme autorizate. În plus, orice problemă sesizată la aceste instalaţii trebuie semnalată distribuitorului de gaz sau electricitate.

Recomandările redacției