arderiUrmare a numărului mare de arderi necontrolate pe timpul folosirii focului deschis pentru arderea miriştilor, ve­ge­ta­ţiei uscate şi resturilor vegetale, înregistrate în primăvara anului 2012 (749 in­cendii înregistrate în judeţul Arad), Inspec­toratul pentru Situaţii de Urgenţă Vasile Goldiş Arad atrage atenţia că „arderea miriştilor, a vegetaţiei lemnoase şi ierboase, stufului şi stufărişurilor se face cu acceptul auto­- rităţii competente pentru protecţia mediului şi cu informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă“, susţine cpt. George Pleşca, din cadrul ISU Arad.
După obţinerea avizului autorităţii competente de protecţie a mediului şi permisului de lucru cu focul, se vor res­pecta următoarele prevederi legale: condiţii meteorologice fără vânt; parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate; izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate; desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii; asigurarea, pentru suprafeţe de ardere mai mici de cinci ha, a substanţelor şi mij­loacelor de stingere necesare; asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de cinci ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire; pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei; în perioada de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştilor este interzisă.
În ceea ce priveşte arderea vegetaţiei uscate, trebuie luate în considerare următoarele aspecte: colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată; executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de cinci metri; desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; supravegherea permanentă a arderii; stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Recomandările redacției