Câştigul salarial mediu nominal net din octombrie a fost de 2.720 de lei, în creştere cu 13,7%, comparativ cu luna octombrie a anului precedent, şi cu 1,2% (32 de lei), faţă de luna precedentă, potrivit datelor transmise marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS), printr-un comunicat de presă. În luna octombrie 2018, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.532 lei, cu 1,1% mai mare decât în luna septembrie 2018 şi cu 36,2% mai mare decât în octombrie 2017. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), de 6.380 de lei, iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante, de 1.580 de lei. Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 9,1%, în condiţiile în care rata anuală a inflaţiei a fost de 4,3% în octombrie. Indicele câştigului salarial real a fost de 0,7% pentru luna octombrie 2018 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 193,4%, cu 1,3 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna septembrie 2018. „În luna octombrie 2018, în majoritatea activităţilor din sectorul economic (n.red. – exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială), nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna septembrie 2018, ca urmare a acordării de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net
s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari, cât şi disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice”, au explicat reprezentanţii INS. Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu din octombrie net au fost obţinute astfel: cu 9,2% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, respectiv cu 9,1% în industria metalurgică; între 3% şi 5,5% în fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor din tutun, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; între 2% şi 3% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, activităţi de poştă şi de curier, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea echipamentelor electrice, telecomunicaţii, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare). Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna septembrie 2018 de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net din octombrie au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici, precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net au fost: cu 17,2% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 16,2% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului; între 1,5% şi 6% în alte activităţi extractive, activităţi de editare, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat. În sectorul bugetar, creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost înregistrate în învăţământ (de 4,2% ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice), în administraţie publică (de 0,4%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (0,3%).
(Mediafax)

Recomandările redacției