Ministerul Finanțelor Publice a publicat proiectul de ordonanță a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri fiscal–bugetare. Prin acesta unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita Ministerului Finanțelor Publice, în cursul anului 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 800.000 mii lei, pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.

Totodată unităţile administrativ-teritoriale pot solicita astfel de împrumuturi inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. Astfel, împrumuturile se acordă în următoarele condiţii: rata de dobândă: ROBOR la trei luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor. De menționat este că rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabileşte astfel: 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe de până la trei ani, inclusiv; 2,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani, inclusiv, 2,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 5 şi 10 ani, inclusiv; 3,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 10 şi 20 de ani, inclusiv. Perioada de rambursare este stabilită potrivit scadenţei împrumutului acordat, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral. „Menționăm că termenul-limită de depunere a documentelor este 29 noiembrie 2018. Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, documentația pentru a fi transmisă comisiei de autorizare a împrumuturilor locale. Rambursarea împrumuturilor se efectuează în tranşe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi. Pentru alte detalii, proiectul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la rubrica Transparență decizională”, susțin reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

(G.C.)

Recomandările redacției