În legătură cu articolul publicat în ziarul dumneavoastră, din data de 15.05.2013, intitulat „Record în justiţie: un dosar de trafic de droguri a fost „împachetat” la tribunalul Arad în doar o lună” şi, în baza dreptului la replică, suntem datori să aducem câteva precizări cu privire la aspectele prezentate în articol, pe care vă rugăm să le publicaţi în ziarul dumneavoastră. […]
Pentru o informare corectă a opiniei publice, facem precizarea că, dosarul respectiv, având ca obiect traficul de droguri, a fost soluţionat în temeiul art. 320, ind. 1 din Codul de procedură penală, respectiv, inculpatul şi-a recunoscut fapta.
Potrivit art. 320, ind.1 din Codul de procedură penală, până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.[..]
Articolul 320, ind. 1 din Codul de procedură penală a fost introdus prin Legea nr. 202/2010, privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, cunoscută şi sub numele de „Legea micii reforme”, tocmai pentru a reduce durata de soluţionare a cauzelor.
De la începutul anului 2011, data de la care art.320, ind. 1, din Codul de procedură penală a început să producă efecte, Tribunalul Arad a soluţionat în temeiul acestui articol, un număr de 21 de dosare având ca obiect infracţiunea de trafic de droguri, durata medie de soluţionare a acestora fiind de 30 de zile.
Mai menţionăm faptul că, la Tribunalul Arad, durata medie de soluţionare a dosarelor este de aproximativ 30 de zile, în materie penală şi de aproximativ 90 de zile, în materie civilă, în funcţie de complexitatea cauzelor.
Aşadar, dosarul la care se face referire în cuprinsul articolului, nu face nici o excepţie în ceea ce priveşte durata de soluţionare şi nu reprezintă un „record în materie de procese pentru trafic de droguri”.
În ceea ce priveşte soluţia pronunţată în dosar de instanţa de judecată, aceasta nu poate fi comentată, atâta timp cât, potrivit art. 97, alin. 2 din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, nu pot fi puse în discuţie soluţiile pronunţateprin hotărârile judecătoreşti, care sunt supuse căilor legale de atac.
Aşa fiind, întrucât împotriva sentinţei pronunţată de Tribunalul Arad s-a declarat apel, instanţa de control judiciar urmează să se pronunţe asupra temeiniciei şi legalităţii acesteia.

Recomandările redacției