Director Gurahont Gurahont 1 Gurahont 2Liceul „Ioan Buteanu” din Gurahonţ a împlinit 51 de ani de existenţă, iar în acest interval de timp au absolvit cursu­rile acestei prestigioase şcoli de pe Valea Crişului Alb un număr de 48 de generaţii de elevi. În prezent, directorul Liceului „Ioan Buteanu” din Gurahonţ este nimeni altul decât apreciatul profesor de istorie Teodor Păiuşan, unul dintre artizanii valorificării elementelor de istorie orală din judeţul Arad. Domnia sa ne-a oferit câteva date extrem de interesante referitoare la parcursul Liceului „Ioan Buteanu” de-a lungul deceniilor scurse de la înfiinţarea acestuia, precuş şi situaţia contemporană a şcolii. În ceea ce priveşte arealul geografic pe care-l deserveşte, la Liceul „Ioan Buteanu” din Gurahonţ învaţă elevi care provin din toate localităţile învecinate, până la Sebiş sau la Hălmăgel. În ultimii ani, baza materială a şcolii a cunoscut o dezvoltare fără precedent, dispunând de săli de clasă funcţionale, laboratoare moderne, te­ren de sport multifuncţional şi dotări IT de ultimă generaţie. Chiar de dată recentă – ne informează domnul director Teodor Păiuşan – Liceul „Ioan Buteanu” din Gurahonţ a participat la „Festivalul Internaţional Şcolar din Rodi Garganico, Italia, unde a reprezentat cu cinste învăţământul arădean şi românesc în perioada 17-20 aprilie a.c. Grupul folcloric al Liceului „Ioan Buteanu” a prezentat programul „Albitul pânzelor” din zona Zimbru, precum şi o suită de dansuri de pe Valea Crişului Alb. Îmbrăcaţi în spectaculoasele şi autenticele costume populare din zona Dieci-Gurahonţ, care au impus cusătura de albastru pe pânză albă în costumaţia tradiţională a acestei zone, membrii Grupului Folcloric a impresionat juriul de lka Rodi Garganico şi a obţinut Premiul I la secţiunea folclor. Tot pe primul loc s-a clasat şi Formaţia de Suflători a Liceului „Ioan Buteanu” din Gurahonţ, care a prezentat la secţinea instrumentală un buchet de melodii din repertoriul internaţional. Alături de noi, la acest festival internaţional au mai participat şi alte şcoli din Grecia, Lituania, Ungaria, Turcia şi, binenţeles, Italia.” În această meritoasă excursie şcolară, elevii Liceului „Ioan Buteanu” din Gurahoţ au vizitat şi oraşele Florenţa şi Veneţia, îmbogăţindu-şi astfel orizontul cunoaşterii cu câteva dintre marile locuri ale civilizaţiei europene, bucurându-se totodată şi de excelentul ghid care le-a fost însuşi directorul şcolii, de această dată în cunoscuta-i calitate de profesor de istorie. Altfel spus, o lecţie despre dogii veneţieni şi despre cavalerii florentini, predată pe viu, la faţa locului. Tot de la domnul director Păiuşan am aflat şi despre cadrele didactice care s-au aflat în spatele acestor succese internaţionale: „În fapt, proiectul a fost realizat integral de către cadrele didactice ale şcolii noastre. Grupul Folcloric „Laurii Zărandului” este instruit de către profesorii Simina Necula şi Corina Tulea, împreună cu coordonatorul-coregraf Gheorghe Ţâţ, de la Căminul Cultural Dieci. Grupul de suflători este instruit de către profesoara Nicoleta Brânda. Cât despre susţinerea financiară, mulţu­mim şi pe această cale Consiliului local Gurahonţ şi domnului deputat Dorel Căprar.” În perioada următoare, elevii şi cadrele didactice ale Liceului „Ioan Buteanu” sunt implicaţi într-un inedit concurs de bătut toaca, iar în zilele de 25-26 mai a.c. Liceul „Ioan Buteanu” va fi gazda unei manifestări cultural-ştiinţifice dedicată aniversării Revoluţiei din 1848, moment istoric de primă mărime, care l-a impus în contextul războiului civil de rezistenţă naţională din acea vreme pe prefectul Zărandului, Ioan Buteanu, cel care este şi patronul spiritual al şcolii din Gura Honţului. Acţiunea se va desfăşura împreună cu Primăria Gurahonţ şi cu Asiciaţia „Ţara Iancului” din Deva, judeţul Hunedoara.

Recomandările redacției