bacalMai sunt doar câteva zile până când cei peste 3.200 de candidaţi din judeţul Arad vor susţine prima probă a examenului naţional de Bacalaureat. Examenul începe în data de 10 iunie cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, care se desfăşoară până pe 12 iunie. Cea de a doua probă, de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală la limba maternă pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, se va susţine între 12 şi 14 iunie, iar eva­luarea competenţelor digitale între 17 şi 21 iunie. Proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se va desfăşura între 25 şi 28 iunie.
Prima probă scrisă, cea la Limba şi literatura română, care va avea loc la 1 iulie, va aduce şi prima modificare a examenului. Subiectele la proba amintită vor fi concepute ţinând cont de filiera terminată de elevi. Spre exemplu, absolvenţii de uman sau pedagogic vor avea de rezolvat subiecte mai solicitante decât cei de la real sau tehnologic. Motivaţia constă în faptul că, în funcţie de profil, numărul orelor de română este diferit.
Tot la limba şi literatura română, subiectul al doilea a fost exclus. Acesta viza argumentarea unui text însă reprezentanţii ministerului spun că mulţi elevi nu înţelegeau cerinţa.
Promovarea examenului de Bacalaureat permite accesul în învăţământul superior, în conformitate cu condiţiile generale şi specifice stabilite în acest sens. În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de Bacalaureat.
Absolvenţii care au promovat toate cla­sele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obţinut media 10 primesc diploma de merit.
Candidaţii au dreptul să susţină examenul de Bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe.
Candidaţii care au participat, dar nu au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunile organizate începând cu anul 2003, pot solicita recunoaşterea unora dintre probele promovate în anii menţionaţi.
Accesul candidaţilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30. Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşeta/geantă etc.) va primi o pungă/plic în care să le introducă, împreună cu o declaraţie tip în care se menţionează numele şi prenumele şi obiectele personale care vor fi depozitate şi va fi îndrumat de către un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad a centralizat toate înscrierile care au avut loc în liceele arădene pentru participarea la examenul naţional de Bacalaureat, care va începe în această lună. S-au înscris în total 4.200 de absolvenţi, dintre care 939 sunt însă din promoţia precedentă.

Recomandările redacției