ghiba birtaPrimăria Municipiului Arad va investi, în acest an, peste 2,2 milioane de lei pentru extinderea şi modernizarea Corpului B al Colegiului „Elena Ghiba Birta”, finanţarea urmând să se asigure din bugetul municipiului şi din alte surse atrase. Conform documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii a obiectivului de investiţie „Extindere şi modernizare Corp B la Colegiul Elena Ghiba Birta Arad”, aprobată anul trecut de consilierii locali, se are în vedere mansardarea pe toată suprafaţa a corpului B, durata de realizare a investiţiei fiind de 12  luni.
Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” îşi desfăşoară activitatea în două corpuri de clădiri. Corpul A este o clădire veche în formă de U şi corpul B, care este alipit de o latură a corpului A, latura din curte, cu un regim de înălţime S+P+3E. Cele două corpuri comunică între ele prin casa scării.
„Deoarece spaţiul de învăţământ de la Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta este insuficient, numă­rul sălilor de clasă şi a grupurilor sanitare nu corespund cu planul de şcolarizare, se doreşte extinderea şi modernizarea corpului B de clădire prin mansardarea lui”, se arată în proiectul de hotărâre aprobat de consilierii locali.
După mansardarea corpului B se vor crea noi spaţii de învăţământ în suprafaţă de 247,85 metri pătraţi.
Prin documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii s-au analizat două variante. Prima variantă prevede construirea unei şarpante cu funcţionalizarea spaţiilor interioare la care se vor efectua următoarele lucrări: subetonarea alternativă a fundaţiilor, demolarea aticilor şi a terasei, realizarea unei mansarde din zidărie de cărămidă cu planşee de tip uşor, realizarea unei învelitoare de tablă cutată, realizarea unei rampe de beton şi acces la mansardă.
Varianta a doua prevede reface­rea învelitoarei cu construirea unei şarpante simple, subbetonarea pe porţiuni alternative a fundaţiilor, demolarea aticilor de la terasa necir­cula­bilă, realizarea unei mansarde având structura din zidărie de cărămidă cu centuri şi stâlpişori din beton armat, planşee din profile, demolarea parţială a planşeelor de peste etajul III şi realizarea unei rampe de acces la mansardă.
Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” funcţionează cu următorul program: învăţământ primar – şapte clase cu un număr de 149 de elevi, învă­ţământ gimnazial – nouă clase cu nu număr de 227 de elevi şi învă­ţă­mânt liceal – 24 de clase cu nu număr de 574 de elevi.

Recomandările redacției