La ultima ședință a CLM Arad s-a votat un act adițional. Acesta se referă la chiria pe care administrația locală o va plăti pentru spațiul în care își desfășoară acti­vitatea Şcoala Gimnazială „Mihai Emines­cu” Arad. În documentația proiectului de hotărâre se spune: „Luând în considerare Hotărârea nr. 199/2013 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Contractului de închiriere pentru imobilul situat în Arad, str. Episcopiei nr. 40-42, în care își desfășoară activitatea Şcoala Gimnazială «Mihai Eminescu» Arad, se aprobă Actul adiţional nr. 6 la Contractul de închiriere nr. 60425/27.09.2013 (2127/ 27.09.2013) încheiat între Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, în calitate de locator şi Municipiul Arad, în calitate de locatar, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre“. Astfel, potrivit articolului 1 „Durata contractului de închiriere pentru imobilul situat în Arad, str. Episcopiei nr. 40-42, se prelungeşte cu un an, până la data de 30.11.2021“. Iar cel mai important lucru și anume prețul, a fost precizat în cel de-al doilea articol al proiectului de hotărâre. Astfel „chiria lunară pentru spaţiul închiriat este de 4.500 Euro/lună, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR în ziua lucrătoare anterioară emiterii facturii fis­cale“. Proiectul de hotărâre a trecut de votul consilierilor municipali.
 

Recomandările redacției