Ioan VintilaFrumoasele cuvinte spuse de Ion Micurescu la premierea unui fost dascăl de-al său de către Uniunea Jurnaliștilor din Banatul Istoric este un exemplu de elocință și apreciere. Le reproducem în cele ce urmează.
Profesorul Ioan Vintilă are mari contribuții la construirea și dezvoltarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara pe care a servit-o cu devotament timp de peste 20 de ani, în calitate de decan (trei legislaturi) și de prorector al universității (în două legislaturi). A conceput, a organizat și a dezvoltat învățământul superior de Biotehnologie din România prin înființarea, pentru prima dată în țara noastră, la Facultatea din Timișoara, a unei specializări de sine stătătoare în acest domeniu modern al științelor. „Faptul că mi s-a îngăduit să fac laudatio unei personalități de talia celei căreia îi voi rosti cu demnitate numele, consider a fi un privilegiu pentru mine.
Toți purtăm în suflet câte un dascăl, fie din clasele primare, fie de la liceu, fie de mai târziu, acel portret-model de dascăl care te urmărește toată viața şi după care îți dorești să-ți mode­lezi existența, astfel încât să-i calci pe urme.
Despre o asemenea perso­nalitate, care și-a dedicat întrea­ga viață activității didactice, mai cu seamă celei de cercetare, mi-a revenit mie această misiune, de a-l înnobila prin vorbire. De ce tocmai eu?… Greu de spus. Poate pentru că i-am fost student. Și cât de mult l-am admirat toată studenția! Și cât de mândru am fost să am un asemenea dascăl! Poate pentru că am colaborat, mai apoi, pe linie profesională. Dar, mai ales, pentru că avem o pasiune comună: și domnia sa și eu suntem „arcași ai zeiței Diana”, adică slujitori ai tagmei vânătorilor. Iară între vânători se leagă prietenii adevărate, sincere, mai puțin comerciale. Pentru că, dezideratul însuși, urmărit în vânătoare, este mulțumirea spirituală și nu cea materială“ – ne spunea edilul bătan.
Activitatea sa de cadru didactic, precum și orientarea modernă a cercetării științifice a fost recunoscută nu numai în țară, ci și în străi­nă­tate. Este membru titular al Aca­­demiei de Științe Agricole și Silvice „Gh. Ionescu Sisești” din România, membru fondator al Academiei Oamenilor de Știință din România, mem­bru al Societății Române de Zootehnie, membru al Societății Române și a Federației Internațio­nale de Biologie Celulară, membru al Comitetului Internațional de Nomenclatură Genetică la Animale (Franța), membru în Comitetul de Cercetare al Institutului American de Biografii. Ca o recunoaștere a activității sale de cercetare științifică i s-a acordat, în două rânduri, premiul Academiei Române: pentru o carte de mare valoare științifică și pentru rezultatele obținute în domeniul manipulării embrionilor de mamifere domestice. Publicarea biografiei sale în prima ediție a cărții „WHO is WHO” în România, precum și în volumul „Medici și Farmaciști Români de Seamă ai Începutului de Mileniu”, editată de către Fundația „Octavian Fodor” din Cluj (2001), constituie o recunoaș­tere importantă a meritelor sale.
Pentru reputația sa profesio­nală a fost ales să predea cursurile de „Genetică Medicală”la Facultatea de Medicină „Vasile Goldiș” din Arad. Prof. Împreună cu fiica sa – Roxana Vintilă, asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara – au scris un curs modern de „Genetică Medi­cală” pentru uzul studenților, convinși fiind că progresele realizate de biologia și genetica moleculară vor sta, cu siguranță, la baza înfăpturii, în viitor, a unor generații noi de metode de diagnostic și tratament al bolilor.
Pentru toate aceste înfăptuiri în domeniul complicat al științei și al viitorului umanității, prof. univ. dr. IOAN VINTILĂ merită, din plin, recunoștința noastră și, totodată, Premiul de Excelență al Uniunii Jurnaliștilor din Banatul Istoric.

Recomandările redacției