ioan vintila rezervaFrumoasele cuvinte spuse de Ion Micurescu la premierea în acest an  al unui fost dascăl de-al său, Ioan Vintilă, de către Uniu­niunea Jurna­liștilor din Banatul Istoric este un         exemplu de elocință și apreciere. Le reproducem în cele ce urmează.
Oare de ce?
„Faptul că mi s-a îngăduit să fac laudatio unei personalități de talia celei căreia îi voi rosti cu demnitate numele, consider a fi un privilegiu pentru mine.
Toți purtăm în suflet câte un dascăl, fie din clasele primare, fie de la liceu, fie de mai târziu, acel portret-model de dascăl care te urmărește toată viața şi după care îți dorești să-ți mo­delezi existența, astfel încât   să-i calci pe urme.
Despre o asemenea perso­nalitate, care și-a dedicat întrea­ga viață activității didactice, mai cu seamă celei de cercetare, mi-a revenit mie această misiune, de a-l înnobila prin vorbire. De ce tocmai eu?… Greu de spus. Poate pentru că i-am fost student. Și cât de mult l-am admi­rat toată studenția! Și cât de mândru am fost să am un asemenea dascăl! Poate pentru că am colaborat, mai apoi, pe linie profesională. Dar, mai ales, pentru că avem o pasiune comună: și domnia sa și eu. suntem „arcași ai zeiței Diana”, adică slujitori ai tagmei vânătorilor. Iară între vâ­nători se leagă prietenii adevă­rate, sincere, mai puțin comer­- ciale. Pentru că, dezideratul însuși, urmărit în vânătoare, este mulțumirea spirituală și nu cea materială“ – ne spunea edilul bătan.
IOAN VINTILĂ, personalitate de seamă a geneticii românești
În opera sa de istorie și retrologie agricolă intitulată „Oameni de seamă ai agriculturii românești” (2006), prof. dr. Ing. Viorel Iulian Peștean a publicat biografia unui număr de 150 mari agronomi ro­mâni care au contribuit substanțial la modernizarea agriculturii Româ­niei, în perioada cuprinsă între anii 1800 și 2000. În cel de-al treilea volum, precum și în albumul care l-a însoțit ulterior(2009) se găsește și biografia profesorului universitar dr. ing. IOAN VINTILĂ, autorul afirmând că este „unul din reprezentanții de elită ai științei și practicii geneticii animale, fondatorul manipulărilor genetice la animale domestice din țara noastră“.
S-a născut la 23 mai 1934, în localitatea Soroștin, jud. Sibiu. A urmat școala primară în satul natal și a absolvit Liceul Agricol din Mediaș. A venit apoi să studieze la Facultatea de Zootehnie din Timi­șoara pe care a absolvit-o cu rezultate strălucite, devenind bănățean pentru tot restul vieții. A rămas să lucreze în calitate de cercetător știin­țific atestat la Baza de Cercetări Științifice a Academiei Române și cadru didactic la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara.
Eficiența sa deosebită se datorează faptului că a lucrat efectiv în cercetare în domeniul științelor morfologice, în biologie celulară, embriologie experimentală și fizio­logie. Alături de acestea s-a perfecționat la școli de prestigiu din Moscova (unde și-a luat doctoratul), Minnesota – SUA, Franța, Slovacia, Budapesta și România.
A scris 15 cărți de specialitate (autor și coautor) de mare interes științific; a publicat peste 200 de articole cu rezultate obținute din cercetarea sa științifică prodigioa­să, unde are câteva priorități na­ționale în domeniile cele mai mo­derne ale biologiei dezvoltării și geneticii moleculare. Prof. Ioan Vintilă și colectivul său sunt primii în România care au introdus în ferme tehnologia transferului de embrioni la vaci și la oi. Ei sunt primii din țară care au reușit să realizeze clonarea embrionilor de taurine și ovine și să obțină gemeni identici genetic. Ei sunt primii în România care au obținut animale cu doi tați și două mame și să producă în laborator embrioni vii și buni pentru a deveni viței, prin fecundarea în eprubetă. Ei sunt primii în țară care au efectuat clonarea plecând de la celulele stem transformate în embrioni, transferați în mame surogat. Au introdus în practica zootehnică selecția vacilor cu ajutorul analizei ADN în genele care determină anumite proteine ce indică organisme de înaltă productivitate (Ion Micu­rescu). Va urma săptămâna vii­toare.

Recomandările redacției