Atestat

Începând cu data de 1 mai 2015 carnetele de producător, elibertate în baza Hotărârii Guvernului nr.661/2001 nu vor mai fi valabile. Astfel pentru eliberarea atestatelor de producător şi a carnetelor de producător este necesară obţinerea avizului consultativ în baza Legii nr. 145/2014.

Atestatul de producător cuprinde informaţii şi date privind numele şi prenumele producătorului agricol, denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată, respectiv efectivele de animale. Valabilitatea atestatului de producător este de un an calendaristic de la data emiterii fiind vizat semestrial, de către primarul localităţii de care aparţine producătorul. Atestatul de producător se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale, patronale sau sindicale din agricultură. Costurile generate de tipărire a atestatului de producător din sectorul agricol vor fi suportate de către Consiliul Judeţean.

Conform articolului 10 din Legea 145/2014, regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este următoru: primul exemplar se îmnânează cumpărătorului; al doilea exemplar se păstrează de către vânzător iar al treilea exemplar se păstrează la carnet. Carnetele utilizate, conţinând al treilea exemplar al filelor, se restituie la primăriile care au emis carnetul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file a acestora.Producătorii cu atestat, conform Legii 145/2014, vor putea vinde produsele în spaţii distince, amenajate special în pieţe.

În cazul în care producătorii nu vor ţine cont de regulile privind atestatul de producător şi carnetul de comercializare pot fi sancţionaţi cu sume într 200 şi 22500 de lei noi, după caz.

Emilian Ciorogariu

Recomandările redacției