DR BARTFAI-ok1Comunitatea academică din ca­drul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a trăit, vineri, 12.04.2013, un moment solemn, prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa d-lui prof. univ. dr. GYÖRGY BÁRTFAI, eminentă personalitate ştiinţifică internaţio­nală, membru al mai multor societăţi profesionale de obstetrică şi ginecologie.
Evenimentul de înaltă ţinută academică s-a desfăşurat în Aula „Ştefan Cicio Pop” din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, în prezenţa d-nei prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, Rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” şi preşedintele Comisiei de Analiză, a membrilor comisiei: conf. univ.dr. Sorin Başchir, preşedintele Senatului Universităţii; prof. univ. dr. Tihomir Vejnovic de la Universitatea din Novi Sad, (Serbia); prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorector al UVVG, prof. univ. dr. Liana Moş, decanul Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară a UVVG; conf. univ. dr. Gheorghe Furău din cadrul Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară. La festi­vitate au fost prezenţi membri ai Senatului Universitar, cadre didactice, medici şi cercetători de obstetrică ginecologie din mai multe Universităţi din Europa, studenţi, masteranzi, doctoranzi, postdoctoranzi, absolvenţi ai UVVG-ALUMNI.
Prof. univ. Coralia-Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a subliniat că Prof. univ. dr. GYÖRGY BÁRTFAI, este Doctor al Academiei Ungare de Ştiinţe, profesor universitar şi director adjunct al Departamentului de Obstetrică şi Ginecologie la Universitatea din Szeged, iar principalele domenii de activitate sunt Endocrinologia şi Perinatologia. „Activitatea de medic a fost completată de o bogată activi­tate profesională şi ştiinţifică, dl. profesor GYÖRGY BÁRTFAI fiind mem­- bru a numeroase asociaţii profesionale internaţionale de prestigiu. De asemenea, a fost şi este foarte implicat în activitatea ştiinţifică formând medici şi studenţi medicinişti maghiari şi străini afirmându-se nu doar în Ungaria, ci şi în Serbia şi Muntenegru, România, Slovacia şi Austria. Pe acest plan, a contribuit la iniţierea societăţii regionale DKMT datorită numeroaselor sesiuni ştiinţifice efectuate în aceste ţări, dar şi a relaţiilor de prietenie legate între timp. Actualmente este şi preşedintele Fundaţiei „Egon şi Ann Diczfaluszy” şi al Fundaţiei Kaali pentru activităţile de cercetare ale studenţilor, al Fundaţiei de Sănătate Reproductivă al Ungariei de Sud 2000 şi vicepreşedinte al Fundaţiei pacienţilor cu boli endocrine. Este conducător de doctorat, membru în comitete editoriale şi profesor invitat la Universitatea din Novi Sad (2007) şi UVVG (2012) în care a susţinut cursuri la disciplina Ginecologie a UVVG”.
După festivitate, prof. univ. dr. György Bártfai ne-a declarat: „Sunt deosebit de onorat de distincţia pe care am primit-o şi ţin să precizez colaborarea îndelungată şi relaţiile foarte bune, pe toate domeniile, dintre Universitatea din Szeged şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. Aceste legături s-au concretizat prin mai multe întâlniri organizate la Szeged şi la Arad, sub egida Fundaţiei Ştiinţifice „Egon and Diczfalusy”. Menţionez ultima întâlnire din noiembrie 2012, unde au participat peste 250 de studenţi şi medici rezidenţi, care a fost un succes”.
Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, Rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a subliniat: „Prof. univ. dr. György Bártfai este un vechi colaborator al Universităţii noastre şi co-organizator al evenimentelor ştiin­- ţifice medicale, precum Simpozionul internaţional „Diczfalusy pentru sănătatea reproducerii” organizat sub egida Fundaţiei „Egon şi Ann Diczfaluszy” şi Şcoala Internaţională de Primăvară „Asistenţa medicală de specialitate a femeii însărcinate: o abordare pluridisciplinară”, unde am avut invitaţi de la Universităţi din Serbia, Cehia, Austria, Ungaria şi Italia. Ne bucurăm că am avut această ceremonie şi sperăm într-o colaborare viitoare fructuoasă”.
Biroul de presă UVVG

Recomandările redacției