ok1Comunitatea academică din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad a trăit joi, 28 februarie 2013, un moment solemn, de o importanţă universitară de excepţie: decernarea înaltului titlu de DOCTOR HONORIS CAUSA eminentului om de ştiinţă prof. univ. dr. Kéki Sándor de la Universitatea din Debrecen, ilustră personalitate academică și științifică din Ungaria, colaborator remarcabil și vechi al UVVG, dedicat activității didactice și de cercetare.
La manifestarea de înaltă ținută academică, care s-a desfășurat în Aula istorică „Ștefan Cicio Pop”, din cadrul UVVG, au participat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, președinte al Comisiei Academice de Evaluare, prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorector al UVVG, o delegație a Universității din Debrecen formată din cadre didactice, dintre care îl amintim pe prof. univ. dr. Miklos Zsuga, un colaborator apropiat al UVVG, membrii Senatului Universității arădene, studenți, masteranzi, doctoranzi, postdoctoranzi, membri ai Asociației Absolvenților UVVG – ALUMNI.
Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a subliniat: „Prof. univ. dr. Kéki Sándor este autor a numeroase publicații științifice și câștigător al mai multor premii naționale și internaționale. Remarcantă personalitate ştiinţifică de talie internaţională în domeniul chimiei aplicate, chimia masei moleculare şi suprafeţelor, prof. univ. dr. Kéki Sándor, a fost distins cu Premiul Ştiinţific Cornides István acordat de către Societatea de Spectrometrie de Masă a Asociaţiilor Chimiştilor Maghiari pentru remarcabilele rezultate obţinute în domeniul spectrometriei de masă pe plan naţional şi internaţional, dar şi pentru activitatea neobosită de formare a comunităţii ştiinţifice, pentru rolul său de fondator de şcoală în domeniul spectrometriei de masă”.
„Prof. univ. dr. Kéki Sándor a participat în mai multe proiecte de cercetare comune transfrontaliere România-Ungaria, dintre care amintesc proiectul „Efectul hepatoprotector al silimarinei” în valoare de 400.000 euro, încheiat anul trecut, cu depunerea unei documentații în vederea obținerii unui brevet european. În prezent, mai mulți studenți ai Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, se pregătesc, prin programul ERASMUS, la Universitatea din Debrecen, chiar la Departamentul de Chimie Aplicată condus de prof. univ. dr. Kéki Sándor”, a subliniat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”.
În LAUDATIO, prof. univ. dr. Gavril Ardelean a prezentat un bilanţ cu totul remarcabil al activităţii sărbătoritului, subliniind totodată că prof. univ. dr. Kéki Sándor a îndeplinit toate criteriile şi exigenţele înscrise în Carta Universitară a UVVG pentru ca Senatul Universității să îi acorde înaltul titlul de Doctor Honoris Causa.
Prof. univ. dr. Kéki Sándor a mulţumit conducerii şi Senatului Universității de Vest „Vasile Goldiș” pentru distincţia acordată: „Sunt profund emoţionat pentru acordarea acestui înalt titlu de Doctor Honoris Causa de către Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Munca mea de cercetare s-a axat pe di­ferite domenii dintre care amintesc cinetica chimică, reacţia chimică, studiul reacţiilor chimice, studiul maselor plastice şi a polimerilor şi identificarea, prin spectrometrie de masă, a unor substanţe în cantităţi foarte mici din diferite compoziţii, care sunt foarte greu de detectat. Colaborarea dintre Universitatea din Debrecen și Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este foarte bună, iar pe viitor vom aprofunda colaborările pe proiecte de cercetare”.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției