În perioada 25-29 septembrie o delegație, compusă din 10 profesori de discipline tehnice și directori de la 8 licee tehnologice din Romania, a efectuat o vizită de studiu în Bergen, Norvegia. Vizita a fost organizată de Directoratul Norvegian pentru Învățământul Superior și Competențe Profesionale în cadrul proiectului bilateral SEE-2022-EY-BVET-0001, intitulat „Calitate și profesionalism în pregătirea profesională”. Acest proiect este dedicat decidenților politici și reprezentanților unităților de învățământ profesional și tehnic.

Din partea Liceului Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad au participat prof. Dărău Aurelia Natalia – directorul liceului și prof. Mureșan Maria – responsabil arie curriculară „Tehnologii”.

În cadrul vizitei participanții au avut ocazia să participe la activități specifice desfășurate în scoli VET de renume (Osterøy, Knarvik, Bergen Maritime Upper Secundary School) și la operatori economici din zonă (K Leroy, Farmo Flatøy), implicați în activitățile de pregătire practică a elevilor.

Delegația a participat și la o întâlnire cu reprezentanți ai centrului de formare Nordfjord, scopul întâlnirii fiind de a prezenta cooperarea dintre școli și întreprinderi, precum și implicarea Camerei de comert a regiunii în aceste activități, astfel încât elevii să-și dezvolte competențele cerute de o piață a muncii aflată într-o continuă schimbare. Dintre subiectele dezbătute menționăm: aspectele specifice ale sistemului educațional norvegian, calitatea învățământului profesional și tehnic actual, colaborarea dintre școală și mediul de afaceri, rolul consiliului local din Vestland în activitățile de formare, responsabilitatea socială a firmelor. Rolul acestor activități este să contribuie la îmbunătățirea stagiilor de practică ale elevilor din școlile participante la proiect.

După deplasarea în Norvegia,  la sediul liceului s-a organizat o activitate de diseminare a vizitei cu prezentarea rezultatelor previzionate în proiect.

Proiectul este organizat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale din România prin Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România finanțat prin Granturile SEE – Mecanismul financiar 2014-2021 între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Guvernul Românei,  transmite profesor Dărău Aurelia, director la Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad.

Recomandările redacției