SIFO creştere de 60 de procente faţă de anul precedent a fost înregistrată în anul 2012 la SIF Banat-Crişana. Potrivit datelor furnizate de societatea de investiţii finanicare, profitul net înregistrat de SIF Banat-Crişana la finele anului trecut este de 100,5 milioane de lei. „Activele totale deţinute de SIF Banat-Crişana, în valoare de 959 milioane de lei la 31 decembrie 2012, au crescut cu 31% faţă de sfârşitul anului precedent. Activele imobilizate totale s-au majorat cu 37% raportat la anul 2011, atingând 814 milioane de lei, creşterea regăsindu-se în valoarea activelor financiare imobilizate totale şi fiind determinată în principal de: participarea la majorarea capitalului social al Erste Group Bank AG şi înregistrarea acţiunilor Erste la valoarea de emisiune şi diminuarea volumului ajustărilor pentru pier­deri de valoare ca urmare a aprecierii valorii de piaţă (stabilită în baza Regulamentului CNVM nr. 15/2004) la unele titluri de participare, ceea ce a generat şi majorarea volumului rezervelor, respectiv a capitalurilor proprii. Activele circulante au crescut cu 5% în anul 2012, până la valoarea de 144 mi­lioane de lei la 31 decembrie 2012, volumul acestora fiind influenţat pozitiv de evoluţia investiţiilor financiare pe termen scurt, ca rezultat al investiţiilor în acţiuni pe pieţele externe.
Datoriile totale au scăzut cu 13% faţă de anul 2011, urmare a diminuării volumului obligaţiilor privind impozitul pe profit.
Capitalurile proprii au ajuns la valoarea de 874 milioane de lei la 31 decembrie 2012, în creştere cu 36% faţă de finalul anului precedent, consecinţă a creşterii volumului rezervelor şi a rezultatului exerciţiului.
Veniturile realizate în anul 2012 au atins 159 milioane de lei, cu 12% mai mult decât în 2011, creşterea fiind determinată de majorarea volumului veniturilor din investiţiile financiare cedate.
Cheltuielile totale au scăzut cu 35% comparativ cu anul 2011. Reducerea semnificativă a fost înregistrată la cheltuielile privind in­vestiţiile financiare cedate şi chel­- tuielile cu amortizarea, provi­zioa­nele, pierderi din creanţe şi debitori diverşi.
Situaţiile financiare preliminate la data de 31 decembrie 2012 au fost întocmite în conformitate cu Regulamentul nr. 4/2011 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a CEE aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM, aprobat prin Ordinul CNVM nr. 13 din 3 fe­bruarie 2011”, se precizează  în comunicatul dat publicităţii de condu- ­cerea societăţii financiare. „SIF Banat-Cri­şana a încheiat anul 2012 cu rezultate bune, obţinând profit în creştere semnificativă faţă de anul precedent. În acelaşi timp, SIF Banat-Crişana şi-a conservat echilibrul financiar, urmărind o creştere sustenabilă şi durabilă”, explică Dragoş Bîlteanu, preşedinte-director general al SIF Banat-Crişana.

Recomandările redacției