Ministerul Justiţiei informează că Norvegia a transmis decizia de aprobare a fişei de program aferentă domeniului de intervenţie „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex”, care beneficiază de un buget de peste 4,7 milioane euro.

Potrivit unui comunicat postat pe site-ul instituţiei, Ministerul de Externe din Norvegia a transmis săptămâna trecută Ministerului Justiţiei decizia de aprobare a fişei de program aferentă domeniului de intervenţie „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex” depusă de MJ în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian (MFN) 2009-2014.

Programul va fi implementat pe o durată de aproximativ 3 ani şi beneficiază de un buget de peste 4,7 milioane euro dintre care 4 milioane euro reprezintă finanţare nerambursabilă din partea Regatului Norvegiei (85%), iar peste 700.000 euro reprezintă cofinanţare naţională (15%).

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Justiţiei, în calitate de operator de program, în colaborare cu partenerii de program, respectiv Consiliul Europei şi Directoratul Poliţiei Norvegiene, precum şi prin dialog constant cu Punctul Naţional de Contact (Ministerul Fondurilor Europene), dar şi prin consultarea partenerilor sociali.

Programul vizează reducerea violenţei domestice şi a celei bazate pe deosebirea de sex în România şi sprijinirea victimelor traficului de persoane prin implementarea a două proiecte pre-definite promovate de Inspectoratul General al Poliţiei Române – „Acţiune comună împotriva violenţei domestice” şi de Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane – „Model de bune practici în materia asistenţei victimelor traficului de persoane”, dar şi prin implementarea de proiecte care vor fi selectate prin procedura cererilor de propuneri.

Rezultatele previzionate a fi atinse sunt: asigurarea serviciilor sociale în mod eficient şi consistent victimelor violenţei domestice şi ale traficului de persoane; creşterea gradului de conştientizare şi sensibilizare a populaţiei cu privire la efectele negative ale violenţei domestice; realizarea de sesiuni de formare profesională destinate prestatorilor de servicii sociale şi punerea la dispoziţia practicienilor de instrumente eficiente de lucru în domeniul prevenirii şi luptei împotriva violenţei domestice şi a traficului de persoane.

Sursa citată mai precizează că informaţiile necesare potenţialilor aplicanţi vor fi publicate după finalizarea tuturor aspectelor procedurale subsecvente aprobării programului şi vor fi disponibile pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei.

 

Recomandările redacției