Efectuarea operațiunilor în numerar și prin virament prin unitățile Trezoreriei, la finele anului 2019, se derulează conform prevederilor astfel: pentru operațiuni în numerar, ridicarea sumelor în numerar din conturile instituțiilor publice deschise la unitățile Trezoreriei, pentru achitarea drepturilor salariale, de asigurări și asistență socială, precum și pentru plăți de volum redus și urgențe necesare bunei funcționări se poate face până la 30 decembrie 2019. Depunerea încasărilor în numerar ale unităților vamale din perioada 31 decembrie 2019 – 2 ianuarie 2020 se va face în 3 ianuarie 2020.          Depunerea la casieriile unităților Trezoreriei a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituțiilor publice se va face până la 31 decembrie 2019, orele 10,00. Achitarea la casieriile unităților Trezoreriei a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri în numerar se poate face până la 31 decembrie 2019, orele 10,00. În ce privește restituirile de sume în numerar către contribuabili  acestea se vor efectua până la 31 decembrie 2019, orele 10,00.  Pentru operațiuni prin virament, prezentarea la Trezorerie a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți către beneficiari care au conturi deschise la instituții de credit este posibilă până la 30 decembrie 2019, orele 13,00.      Prezentarea la Trezorerie a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți către beneficiari care au conturi deschise la unități ale Trezoreriei din alte județe se poate face până la 31 decembrie 2019, orele 10,00. Prezentarea de către instituțiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuții, alte venituri care se achită la unitatea Trezoreriei la care au contul deschis sau în același județ poate fi făcută până la 31 decembrie 2019, orele 11,00.  În ce privește închiderea execuţiei bugetelor locale acestea pot fi făcute până în data de 27 decembrie 2019. Stabilirea și repartizarea excedentelor bugetelor locale și acoperirea eventualelor deficite ale acestora se va face în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2020.

Recomandările redacției