Un program interesant, de sprijinire a crescătorilor de porci din rasele Bazna și Mangalița, este blocat la Arad din cauza lipsei procesatorilor. Programul a fost demarat, la începutul anului trecut, pentru acordarea unei scheme de sprijin până în 2020, în vederea producerii cărnii de porc, pentru creșterea, îngrășarea și livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalița către un procesator sau altă persoană juridică.
Potrivit reprezentanților Direcției Agricole Arad, la această schemă de ajutor de minimis pot participa, în baza unui contract, furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, crescătorii de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița și procesatorii sau alte persoane juridice care defășoară activități de prelucrare și conservare a cărnii, activități de comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, activități de comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne. Astfel, crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița, care își desfășoară activitatea în sectorul producției primare, pot primi cu titlu gratuit, un număr par de purcei, minim doi și maxim zece, pentru creștere, îngrășare și livrare către un procesator cu care au încheiat contract în acest sens.
Purceii pentru creștere și îngrășare sunt preluați de procesatori de la furnizori, în baza unui contract de livrare și duși crescătorilor de porci.
Condițiile impuse
Pentru a beneficia de acest program, crescătorii de porci trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții: să deţină exploatații înregistrate/autorizate sanitar veterinar; să încheie un contract cu un procesator sau cu altă persoană juridică; să primească cu titlu gratuit, un număr par de purcei de la un procesator sau de la o altă persoană juridică, cu care are încheiat contract; să livreze minimum 50% din purceii primiți cu titlu gratuit, la procesatorul sau la altă persoană juridică, cu care a încheiat contract, la o greutate, în viu, de minim 130 kg/cap; să respecte structura rației furajere stabilită în contractul cu procesatorul sau cu o altă persoană juridică; să deţină registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile art.1 pct.16 din anexa la Ordinul ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările și completările ulterioare.
La rândul lor, furnizorii de porci care solicită ajutorul de minimis trebuie să îndeplinească și ei mai multe condiții. Și anume, să dețină scroafe și/sau scrofițe, înscrise în registrul genealogic; să furnizeze purcei înțărcați către procesator sau altă persoană juridică, la greutate minimă de zece kg/cap, în baza unui contract de livrare; purceii să fie identificați potrivit legislației în vigoare. În ceea ce privește condițiile impuse procesatorilor și altor persoane juridice, acestea sunt: să preia purceii de la furnizori, în baza unui contract de livrare și să îi transporte către beneficiari; să încheie contract cu beneficiarii pentru creșterea și îngrășarea purceilor; să preia de la beneficiari, în vederea abatorizării și procesării, cel puțin 50% din efectivul de purcei destinat îngrășării/ beneficiar, la o greutate minimă, în viu, de 130 kg/cap și să plătească beneficiarului prețul stabilit prin contract.
Singura speranță, abatoarele mobile
Ioan Martin, directorul Direcției Agricole Arad, susține că din păcate, niciun crescător de porci din Arad nu a putut fi inclus în acest program, din cauză că nu există procesatori. „Până în momentul de față avem 139 de doritori, dar neavând procesatori nu putem să ne încadrăm în condițiile impuse de acest program. Așteptăm până la 31 ianuarie, având în vedere că avem un program pentru abatoarele mobile. Aștept să vedem ce proiecte se depun. Până acum sunt trei proiecte depuse, în condițiile în care județul Arad are un target de 15. Au fost mai mulți doritori, care s-au retras însă din mai multe motive”, a declarat Ioan Martin.

Recomandările redacției