proiect

Un proiect eco de sute de mii de lei, finanţat din bani europeni a fost derulat în judeţ.

Este vorba de proiectul „Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0337 Pădurea Neudorfului şi ROSCI0370 râul Mureş între Lipova şi Păuliş”, derulat de Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „Excelsior”.

Proiectul s-a desfăşurat pe o durată de 24 luni şi a urmărit îmbunătăţirea stării de conservare a habitatelor şi a speciilor de importanţă comunitară şi naţională din siturile Natura 2000 ROSCI0337 Pădurea Neudorfului şi ROSCI0370 râul Mureş între Lipova şi Păuliş, prin elaborarea planurilor de management, conştientizarea populaţiei cu privire la necesitatea şi importanţa elaborării şi implementării planului de management, precum şi prin creşterea capacităţii de management a ariilor naturale protejate.

Acţiunile desfăşurate în cadrul proiectului au consolidat poziţia de custode al ariilor naturale protejate din jurul oraşului Lipova, pe o suprafaţă de peste 5.100 hectare.

Elaborarea Planurilor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0337 Pădurea Neudorfului şi ROSCI0370 râul Mureş între Lipova şi Păuliş a reprezentat obiectivul central al proiectului. Aprobarea acestor planuri de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va conduce la o reglementare eficientă a activităţilor cu potenţial impact negativ asupra naturii, precum şi la utilizarea durabilă a resurselor naturale în zona ţintă.

Recomandările redacției