circuiteConsiliul Judeţean continuă proiectul prin care turismul arădean este promovat prin circuite culturale. Administraţia trece în revistă rezultatele proiectului lansat din toamna anului 2010. Acesta are o valoare de peste un milion de lei, bani nerambursabili în mare parte, la care se adaugă contribuţia Consiliului Judeţean.
„Promovarea Turismului Arădean prin Circuite Culturale”, proiect accesat de Consiliul Judeţean este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” şi se desfăşoară pe trei ani. Anul acesta este ultimul în care se derulează proiectul. Proiectul are scopul de a promova obiectivele tu­ristice specifice culturale ale judeţului, sub formă de circuite cultural- turistice. Este vorba de trei circuite turistice şi anume: „Drumul Vinului”, „Pe urmele istoriei arădene – un circuit al cetăţilor, siturilor arheologice şi al ansamblurilor arhitecturale”, respectiv, „Descoperă pacea sufle­tească – un circuit cultural, spiritual şi ecumenic”.
„Proiectul se încadrează perfect cu strategia de dezvoltare tu­ristică elaborată de Consiliul Jude­- ţean Arad şi care vizează perioada 2012-2014. Este un pas pentru afirmarea turistică şi culturală a judeţului nostru”, a susţinut Adrian Ţolea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad.
Până în prezent, în cadrul proiectului s-au realizat mii de pliante şi postere, ghiduri turistice însoţite de hărţi turistice, cărţi poştale şi DVD-uri turistice – toate acestea pentru promovarea obiectivelor turistice arădene. Promovarea se face şi la participarea la târguri de turism din ţară.
Reprezentanţii CJA spun că, şi în perioada următoare vor fi realizate materiale informative şi de promo­vare, printre care, panouri de informare tu­ristică la cele mai importante obiective turistice, din cadrul celor trei circuite promovate prin proiect. De asemenea, Aradul va fi prezentat ca o destinaţie turistică şi la expoziţii şi târguri din ţară şi de peste graniţă.

Recomandările redacției