Pentru a aduce unele lămuriri absolut necesare cu privire la situația creată în această perioadă în comună, cu referire la acțiunea de punere în posesie a terenurilor, realizată prin măsurători GPS, am purtat o discuție cu primarul comunei Bata, Ion Micurescu. El a răspuns unora dintre cele mai des înregistrate întrebări pe care consătenii săi le-au adresat administrației.
– Pentru care suprafețe s-au făcut planurile parcelare, domnule primar?
– Pentru întreaga suprafață de teren extravilan a comunei Bata, arabil, fânețe, pășuni s-au finalizat lucrările de întocmire a planurilor parcelare care au fost recepționate de OCPI. Această lucrare de mare amploare are avantaje multimple: adevarata proprietate a terenurilor se dovedește prin evidențe cadastrale (extras CF) existând planuri parcelare recepționate de OCPI.
– Care este avantajul acestei ac­țiuni?
– Toți deținătorii de teren din Bata primesc referate de admitere de la Primăria Bata gratuit și dacă proprietarii terenului au achitat impozitul pe terenul respectiv primesc Certificat Fiscal și se pot intabula.
Depunerea documentației o facem pentru doritori prin referentul agricol pentru a simplifica și ușura munca cetățenilor – și cum prima intabulare este gratuită primește extrasul CF prin poșta la domiciliu.
– Au apărut neconcordanțe cu ce exista înainte?
– Majoritatea planurilor parcelare fiind validate de OCPI de peste un an, un procent însemnat din terenul agricol al comunei Bata este intabulat.
Cu această acțiune clarificăm eventualela aspecte de dublare de Titluri de Proprietate apărute, definitivând balanța fondului funciar al comunei și punerea la dispoziția Comisiei de Fond Funciar județean a eventualelor rezer­ve de teren.
– De când a început punerea în posesie?
– Începând din toamna anului trecut am început punerea în posesie a terenului prin măsurători GPS, considerând normalitatea că dacă ai CF pe o suprafață și o lucrezi și o declari la APIA pe cea care o deții cu acte legale chiar dacă în prezent aceasta nu se suprapune exact pe suprafața pe care a lucrat 20 de ani pusă în posesie de o comisie locală cu mijloace de măsurat mai puțin performante.
– Ați spus că au apărut nemulțumiri; la ce se referă?
– Sunt și unele parcele nelucrate, proprietarii fiind plecați din localitate sau cu capacitate de muncă pierdută; ele au fost „subțiate“ de vecini și nu se mai suprapun cu suprafețele din planurile parcelare. Sunt destule nemulțumiri datorită faptului că punerea în posesie acum, prin măsurători moderne, îi vitregește pe anumiți cetățeni care au lucrat poate alăturat terenul și acum preiau o suprafață pârloagă, aceasta presupunând noi eforturi pentru îndepartărea vegetației nedorite și apoi executarea de prelucrări a terenului.
– Cum au reacționat marii deținători de terenuri?
– O suprafață însemnată de teren este cumpărată de societății care sunt în curs de comasare a terenului prin schimburi între marii deținători de terenuri și care vor intra să lucreze tere­nul așa cum rezultă din planurile par­celare; aceste societăți s-au angajat ca parcelele lucrate de localnici și prin noua punere în posesie li se va atribui lor obligația să curețe terenul nelucrat aferent suprafeței respective. Acțiu­nea nu este deloc ușoară având în vedere că sunt 5.000 de parcele pe raza comunei Bata, iar localnicii nemultumiți care se mută un pic de la locul unde au lucrat după Revoluție, trebuie să înțeleagă partea bună a acestei acțiuni: procedând la clarificarea poziției și de fapt și de drept a terenului din extravilan.

Recomandările redacției