Cum spuneam în ziarul nostru de ieri, unul dintre punctele foarte importante ale ședinței ordinare a CLM Arad, care va avea loc în data de 18 decembrie este și cel cu privire la rectificarea bugetară. Amintim că regenerarea urbană și modernizarea și extinderea iluminatului public urmează să primească cele mai mari sume după rectificare. Este vorba de peste jumătate de milion de euro, respectiv 1,1 milioane de euro pentru iluminatul public. Astăzi vom vorbi despre despre celelate domenii care vor suferi diverse rectificări. Fie ele negative sau pozitive.  Astfel  se diminuează cu suma de 10 mii lei creditele bugetare aprobate pentru reparații și servicii de întreținere a centralelor termice de la învățământul preșcolar și se majorează cu aceeași sumă creditele bugetare aprobate la Capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, pentru reparații și servicii de întreținere a centralelor termice din clădirile administrației publice. Se diminuează cu suma de 17 mii lei cheltuielile cu bunurile și serviciile la Școala Gimanzială „Caius Iacob” Arad și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile de capital pentru achiziția unei uși de intrare și a unei imprimante cu funcții multiple. Se majorează cu suma de 4 mii lei cheltuielile de capital la Liceul Teologic Baptist Alexa Popovici. în vederea achiziției unui plotter  pentru tipărire materiale școlare. Se majorează cu suma de 10 mii lei creditele bugetare aprobate pentru obiectivul de investiții „Achiziție și montaj container cu destinație de cantină la Colegiu Csiki Gergely Arad“ și se diminuază cu aceeași sumă creditele bugetare aprobate la obiectivul de investiții „Reabilitare clădire și instalații Colegiul Csiki Gergely Arad“.  În ce privește  capitolul „Sănătate” se propune alocarea sumei de 50 mii lei  în scopul finanțării obiectivului de investiții „Reabilitarea Secției Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie situată în Arad, Piața Mihai Viteazu nr.7-8”.

Cultura , lovită de pandemie

Un capitol care va suferi multe rectificări negative este cel al culturii. Astfel se diminuează cu suma de 8.295 mii lei creditele bugetare aprobate la capitolul  „Cultură, recreere și religie”, pentru transferuri astfel:cu suma de 120 mii lei transferurile pentru Filarmonica Arad; cu suma de 5.640 mii lei transferurile pentru Centrul Municipal de Cultură Arad (Paragraful Sport). De asemenea va fi „tăiată” suma de  2.535 mii lei, reprezentând transferurile pentru Centrul Municipal de Cultură Arad. Este vorba de Programul acțiunilor culturale și cheltuieli cu bunuri și servicii. În cadrul bugetului aprobat în anul 2020 la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad,  se diminuează cu suma de 423 mii lei, cheltuielile din cadrul Programului Acțiunilor Culturale -Teatrul Multilingv 2020 cu 263 mii lei, Teatrul fără frontiere  – 112 mii lei. De asemenea, din cauza crizei sanitare,  participările la festivaluri naționale și turnee sunt sistate. Drept urmare se vor lua 48 mii lei, iar corespunzător se diminuează și veniturile proprii din serbări și spectacole. La Filarmonica Arad se diminuează bugetul aprobat în anul 2020 cu suma de 90 mii lei, reprezentând cheltuielile din cadrul Programului Acțiunilor Culturale -Festivalul Toamna Muzicală Arădeană, iar corespunzător se reduc și veniturile proprii din serbări și spectacole. În cadrul capitolului  „Asigurări și asistență socială”, se propun următoarele influențe: majorarea cu suma de 2.300 mii lei a cheltuieilor de personal aferente finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav. De asemenea va fi făcută o majorare cu suma de 3.405 mii lei a ajutoarelor sociale în numerar pentru plata indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav.Se vor diminua cu suma de 350 mii lei  cheltuielile cu bunurile și serviciile și se vor majora cu aceeași sumă a cheltuielilor de personal pentru angajații Direcției de Asistență Socială Arad, conform influențelor prevăzute în    la proiectul de hotărâre. În cadrul capitolului „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, se propun următoarele influențe: diminuarea cu suma de 120 mii lei a cheltuielilor cu actualizare CF -uri, copii coli CF, consultări, întabulări, notări, taxe notariale, conform Referatului nr.88570/2020 din partea Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară. De asemenea, se va         diminua cu suma de 190 mii lei, capitolul cheltuielilor cu bunurile și serviciile pentru lucrări de demolare a construcțiilor provizorii neautorizate, lucrări de curățare, nivelare și împrejmuire în zonele unde s-au depozitat deșeuri, dezafectare locuri de joacă, terenuri de sport, spații de agrement, mobilier urbană. Nu în ultimul rând, se va  diminua cu suma de 40 mii lei capitolul creditelor bugetare aprobate în anul 2020 pentru plata utilităților în zonele industriale ale municipiului Arad. Toate acestea sunt la acest moment proiecte de hotărâre. Urmează ca în ședința ordinară a CLM Arad de vineri, 18 decembrie, consilierii să decidă prin vot despre ce și cum vor evolua lucrurile.

Recomandările redacției