Agenția de Plăţi pentru Dezvol­tare Rurală şi Pescuit (APDRP) organizează în perioada 8 – 11 aprilie 2014, în județul Arad, o vizită de exemplificare privind accesarea fondurilor europene la proiecte finanțate prin Pro­gramul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). După cum se preciza într-un comunicat remis de agenție, se va rea­liza „vizitarea a 10 proiecte consi­derate ca exemple de bună prac­- tică. Evenimentul are loc în cadrul Campaniei EuroAgricultura lan­sată la nivel național de APDRP, pentru prezentarea și multiplicarea informațiilor privind accesarea și derularea finanțărilor europene acordate României pentru agricultură și dezvoltarea rurală“.
Vizita exemplificativă se va face la 10 proiecte finanțate prin PNDR 2013 în Arad. Va urma un dialog atât cu beneficiarii fondurilor europene cât și cu oficialitățile pentru a înțe­lege corect și concret mecanismul de accesare al fondurilor europene.
Lista obiectivelor vizitate cuprinde: proiectului 1 PNDR – „Modernizare fermă vegetală la SC FLORA ARNO SRL prin achiziţia de maşini si utilaje agricole”, beneficiar: SC FLORA ARNO SRL, comuna Şagu; proiectul 2 PNDR – „Modernizare fermă zootehnică la Andru Virgil – Întreprindere Individuală din Arad, beneficiar: ANDRU VIRGIL – II, Arad; proiectul 3 PNDR  – „Infiinţare fermă pomicolă”, beneficiar: SC CODLEA FRUCT SRL,  Arad; proiectul 4 PNDR – „Achiziţie echipamente cabinet sto­matologic în sat Zimand-Cuz, jud. Arad”, beneficiar: SC BRUSH&FLOS SRL, comuna Zimandu Nou, sat Zimand-Cuz; proiectul 5 PNDR – „Creşterea venitu­rilor şi dezvoltarea exploataţiei agricole’’, beneficiar: Tăşedan Alexandru  Lacto Vest I.I., Curtici; proiectul 6 PNDR – „Fabrica de produse lactate Cris Sib Lacto, Socodor; beneficiar: SC CRIS SIB LACTO SRL Socodor; proiectul 7 PNDR – „Amenajare drumuri agri­cole in comuna Socodor”, beneficiar: comuna Socodor; proiectul 8 PNDR – „Construire fermă de creştere şi îngrăşare porcine cu o capacitate 8.160 capete, sat Şiclău”, beneficiar: SC AGRO PRIOR SRL Şiclău, comuna Socodor; proiectul 9 PNDR – „Achiziţia unei linii de fabricare a peleţilor de către SC Unium Pelet în localitatea Olari”, be­neficiar: SC UNIUM PELET SRL Olari; proiectul 10 PNDR – „Înfiinţarea spa­ţiilor de depozitare struguri si construire fabrica de procesare struguri si producere vin in vederea creşterii valorii adăugate a produselor in ca­drul SC VIGNADORO SRL în localitatea Pân­cota“, beneficiar: SC VIGNADORO SRL.
(F.B.)

Recomandările redacției