cardCasa Naţională de Asigurări de Sănătate a reînceput tipărirea şi distribuţia către asiguraţi a cardurilor europene de asigurări de sănătate. Toate persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aflate în şedere temporară pe teritoriul unui stat membru din motive turistice, profesionale sau pentru studii, pot utiliza cardul european de asigurări de sănătate, pentru a primi asistenţa medicală necesară.
Până în acest moment, cardurile au fost înlocuite cu adeverinţe. „Cardul european de asigurări sociale de sănătate este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestaţii medicale necesare în cadrul unei şederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elveţia. Cardul nu poate fi folosit în situatia în care scopul şederii temporare este obţinerea de tratament medical“, atrag atenţia reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate Arad.
Cardul european de asigurări sociale de sănătate este un card individual, eliberat pe numele titularului cardului şi nu este o alternativă la asigurarea de călătorie. El nu acoperă costurile de călătorie sau contravaloarea bunurilor pierdute ori furate.
„Emiterea cardului european nu poate fi refuzată de Casa de Asigurări de Sănătate decât în situaţia în care asiguratul nu face dovada plăţii la zi, pe ultimii cinci ani, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea cardului european, CAS va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului. Prin «circumstanţe excepţionale» se poate înţelege furtul sau pier­derea cardului sau plecarea într-o perioadă prea scurtă pentru a permite eliberarea unui card european de asigurări sociale de sănătate“, susţin reprezentanţii CAS.
Perioada de valabilitate a cardului european este de şase luni de la data emiterii.

Recomandările redacției