Sancțiuni drastice pentru nerespectarea prevederilor legale în materie de amplasare și autorizare a mijloacelor de publicitate și a autorizării lucrărilor de construcții le-au fost aplicate, în cursul lunii precedente, unor agenți economici care își desfășoară activitatea pe raza municipiului. 

În urma controalelor tematice întreprinse în luna ianuarie a anului curent, un număr de 18 agenți economici au fost sancționați contravențional pentru neconformarea la normele sus-menționate. 

Cuantumul total al amenzilor aplicate, în luna ianuarie a.c., pentru nerespectarea prevederilor legii privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate și a legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții este de 32.000 de lei.

În perioada care urmează, reprezentanții DGPL Arad vor continua seria verificărilor tematice vizând intrarea în legalitate în privința amplasării și autorizării mijloacelor de publicitate și a lucrărilor de construcții.

Recomandările redacției