Procesatorii care doresc să acceseze fonduri europene mai pot depune online cereri de finanțare pentru înființarea sau modernizarea unităților de producție, inclusiv pentru achiziția de abatoare mobile. Potrivit Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), aceste cereri vor fi analizate în cadrul Submăsurii 4.2, „Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și dezvoltarea de produse agricole”, din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Cine poate solicita fondurile?

Fondurile nerambursabile pot fi solicitate de către microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (PFA, II, IF, SRL), alte întreprinderi, precum și de către cooperative și grupuri de producători. Cofinanțarea acordată prin PNDR este de 50% din valoarea totală eligibilă a investiției în cazul în care proiectul este realizat de IMM-uri sau de 40% pentru alte întreprinderi și crește la 70% pentru investițiile colective inițiate de cooperative sau grupuri de producători.

„Abatoarele mobile sunt extrem de utile comunității rurale prin sacrificarea pe loc a animalelor fără a mai fi necesar transportul acestora la marile unități de abatorizare. În cadrul abatoarelor mobile se pot sacrifica animalele și se pot realiza activități precum prelucrarea primară, depozitarea temporară și comercializare directă. Precizez că solicitanții au la dispoziție în Baza de date a AFIR  prețuri de referință la mai multe tipuri de abatoare modulare pentru bovine, ovine, porcine, păsări și iepuri. Acestea din urmă pot fi achiziționate direct cu prețuri începând de la 55.000 de euro”, a declarat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.

Termen limită pentru cererile de finanțare

Fondurile disponibile pentru solicitările depuse prin Submăsura 4.2 sunt de aproximativ 207 milioane de euro, din care 82 milioane de euro pentru unități noi de procesare și 125 de milioane de euro pentru modernizarea unităților de procesare. Valoarea fondurilor disponibile se modifică însă continuu, astfel încât este recomandată consultarea informațiilor legate de fonduri direct pe pagina de internet a AFIR, www.afir.info –https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil.

Termenul limită pentru solicitarea acestor fonduri este 31 ianuarie 2019, ora 16:00, în limita fondurilor disponibile. Sesiunea se poate închide înainte de această dată limită în cazul în care valoarea fondurilor solicitate atinge plafonul de 200% din valoarea alocării sesiunii.

Procedura pentru obținerea finanțării și punerea în funcțiune a abatorului

 În vederea obținerii finanțării acestor tipuri de abatoare, solicitanții trebuie să respecte legislația în vigoare, precum și condițiile prevăzute de Ghidul solicitantului aferent Submăsurii 4.2.

Stabilirea eligibilității se face în urma analizării proiectului și a documentelr atașate, în conformitate cu Ghidul solicitantului și metodologia de verificare aplicabile submăsurii 4.2.

Pentru ca abatorul să fie operațional, deci pentru punerea în funcțiune, sunt necesare o serie de utilități. Astfel, este nevoie de apă curentă, energie electrică, canalizare sau fosă septică. Abatoarele mobile trebuie să primească autorizație de funcționare din partea autorităților sanitare, sanitar-veterinare și de mediu pe numele beneficiarului, autorizațiile eliberându-se pe centru de sacrificare sau container. La mutarea într-un nou amplasament, este necesară reautorizarea de către Direcția Sanitar-Veterinară. În toate cazurile, rulota cu tol de măcelărie se autorizează separat.

Abatoarele mobile pot fi achiziționate prin procedură de selecție de oferte, conform Manualului Procedură Achiziții – beneficiari privati PNDR 2014-2020 (www.afir.info >> INFORMATII UTILE >> PROCEDURI de lucru pentru PNDR), care se desfășoară pe pagina de internet a AFIR, sau prin achiziție directă utilizând Baza de date cu prețuri de referință pentru mașini, echipamente și utilaje, dacă elementul căutat se regăsește în această Bază de date.

În cadrul Bazei de date sunt disponibile o serie de tipuri de abatoare mobile. Un exemplu în acest sens este Centrul de sacrificare containerizat, cu rulota comercială (valoare afișată de 55.000 EURO), care are zonă de asomare/ sângerare/ jupuire/ eviscerare și este dotat cu asomator cu capse, macara de maxim 600 kg, ţeavă de transport carcasă, boiler apă caldă, tavă pentru preluarea lichidelor. De asemenea, sunt prevăzute și zona de toaletare, sterilizator cuțite, masă de lucru, chiuveta inox, pardoseala oțel inoxidabil striat, zonă de refrigerare cu  agregat de răcire cu termostat -10 – + 5 grade C și vestiar cu grup sanitar dotat. Totodată, centrul de sacrificare are și un spațiu de tranșare și vânzare cu vitrină frigorifică, masă de lucru din inox, cântar electronic, mașină de tocat carne. Abatorul containerizat și rulota comercială funcționează ca un tot unitar, autorizabil sanitar+veterinar ca și centru de sacrificare de mică capacitate, pentru speciile bovine, ovine, caprine, suine. Se pot sacrifica într-o zi trei bovine (tineret) sau 20 de ovine/ caprine/ suine.  Astfel, se pot comercializa max. 3.000 kg/ săptămână en detail.

Recomandările redacției