comunicariCea de-a zecea ediţie a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice, organizată în cadrul Zilelor Administraţiei Arădene, va avea loc vineri, în sala Regele Ferdinand a Palatului Administrativ.
Manifestarea cuprinde verni­sa­rea unor expoziţii, lansări de carte şi prezentarea comuni­cărilor ştiinţifice.
Program:
8,30-9,00 – Vernisarea expoziţiei „ASTRA Arădeană – 1863” Prezintă prof. Horia Truţă
– Vernisarea expoziţiei „Ma­nuale româneşti din perioada  interbelică” (prezintă prof. Gheor­ghe Rancu)
9,00 – 9,50 – Deschiderea Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice „Administraţie româ­nească arădeană – ASTRA ară­deană rediviva”
Alocuţiuni: IPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, ing. Gheorghe Falcă, primarul Municipiului Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Uni­versităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad,  prof. univ. dr. Ioan Bolovan, prorectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, arhiv. Mirela Pachiţa, şeful serviciu Arhivele Naţionale Arad, dr. Doru Sinaci, directorul Centrului de Studii de Istorie şi Teorie Li­terară „Ioan Slavici” Arad.
Lansarea oficială a Asocia­ţiei Culturale „Asociaţia naţională arădeană pentru cultura poporului român – 1863” (Dr. Doru Sinaci)
Prezentarea sigiliului „ASTRA arădeană – 1863” (Dr. Laurenţiu Ştefan-Szemkovics, Arhivele Na­ţionale Bucureşti)
Înmânarea Diplomelor Omagiale UVVG:
– prof. univ. dr. Ioan Bolovan, prorectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
– dr. Laurenţiu Ştefan Szemkovics, Arhivele Naţionale Bucureşti
– prof. Eugeniu Criste, ex-şef serviciu Arhivele Naţionale Arad
9,50-10,00 – Pauză de cafea
10,00-11,00 – Lansări de carte
Prof.univ.dr. Ioan Bolovan, „Primul Război Mondial şi reali­tăţile demografice din Transilvania. Familie, moralitate şi ra­porturi de gen”, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015.
Prezintă: prof. univ. dr. Corneliu Pădurean; dr. Doru Sinaci
Dr. Oana Mihaela Tămaş, „Între uz şi abuz de alcool în România (sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea), Editura Academia Româ­nă, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015.
Prezintă: prof.univ.dr. Ioan Bolovan
Dr. Laurenţiu Ştefan Szem­kovics, „Steme din emblemele unor matrice sigilare care au aparţinut suveranilor României (1867-1947)”, Muzeul Brăilei „Carol I”, Editura Istros, 2015.
Prezintă: dr. Augustin Mureşan
Groza Mihai-Octavian, „Se­natul Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 octombrie – 27 noiembrie 1918)”, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2015.
Prezintă: conf. univ. dr. Sorin Bulboacă
Petre Ugliş Delapecica, „Scurtă monografie a sătuleţului milenar Bodrogul Vechi”, Editura Hoffman, Caracal, 2015.
Prezintă: prof. Gheorghe Rancu Bodrog
Administraţie Românească Arădeană – studii şi comunicări din Banat-Crişana, vol. X, Co­lecţia „Slaviciana – serie nouă”, Editura „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2015.
Prezintă: dr. Emil Arbonie
Patrimonializarea „Colecţiei Slaviciana – serie nouă” în sar­cina Editurii „Vasile Goldiş” University Press şi a Centrului de Studii de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici”, cu ocazia apariţiei celui de-al zecelea volum, consecutiv.

Recomandările redacției