comunicari[1]

Cea de-a zecea ediţie a sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice, organizată în cadrul Zilelor Administraţiei Arădene, va avea loc vineri, în sala Regele Ferdinand a Palatului Administrativ.

Manifestarea cuprinde vernisarea unor expoziţii, lansări de carte şi prezentarea comunicărilor ştiinţifice.

Program: 

8,30-9,00 – Vernisarea expoziţiei „ASTRA Arădeană – 1863” ( prezintă prof. Horia Truţă)

– Vernisarea expoziţiei „Manuale româneşti din perioada interbelică” (prezintă prof. Gheorghe Rancu)

9,00 – 9,50 – Deschiderea Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice „Administraţie românească arădeană – ASTRA arădeană rediviva”

Alocuţiuni: IPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, ing. Gheorghe Falcă, primarul Municipiului Arad, prof.univ.dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, prof.univ.dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad,  prof.univ.dr. Ioan Bolovan, prorectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, arhiv. Mirela Pachiţa, şeful serviciu Arhivele Naţionale Arad, dr. Doru Sinaci, directorul Centrului de Studii de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici” Arad.

Lansarea oficială a Asociaţiei Culturale „Asociaţia naţională arădeană pentru cultura poporului român – 1863” (Dr. Doru Sinaci)

Prezentarea sigiliului „ASTRA arădeană – 1863” (Dr. Laurenţiu Ştefan-Szemkovics, Arhivele Naţionale Bucureşti)

Înmânarea Diplomelor Omagiale UVVG:

-prof.univ.dr. Ioan Bolovan, prorectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

-dr. Laurenţiu Ştefan Szemkovics, Arhivele Naţionale Bucureşti

-prof. Eugeniu Criste, ex-şef serviciu Arhivele Naţionale Arad

9,50-10,00 – Pauză de cafea

10,00-11,00 – Lansări de carte

Prof.univ.dr. Ioan Bolovan, „Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania. Familie, moralitate şi raporturi de gen”, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015.

Prezintă: prof.univ.dr. Corneliu Pădurean; dr. Doru Sinaci

Dr. Oana Mihaela Tămaş, „Între uz şi abuz de alcool în România (sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea), Editura Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015.

Prezintă: prof.univ.dr. Ioan Bolovan

Dr. Laurenţiu Ştefan Szemkovics, „Steme din emblemele unor matrice sigilare care au aparţinut suveranilor României (1867-1947)”, Muzeul Brăilei „Carol I”, Editura Istros, 2015.

Prezintă: dr. Augustin Mureşan

Groza Mihai-Octavian, „Senatul Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 octombrie – 27 noiembrie 1918)”, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2015.

Prezintă: conf.univ.dr. Sorin Bulboacă

Petre Ugliş Delapecica, „Scurtă monografie a sătuleţului milenar Bodrogul Vechi”, Editura Hoffman, Caracal, 2015.

Prezintă: prof. Gheorghe Rancu Bodrog

Administraţie Românească Arădeanăstudii şi comunicări din Banat-Crişana, vol. X, Colecţia „Slaviciana – serie nouă”, Editura „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2015.

Prezintă: dr. Emil Arbonie

Patrimonializarea „Colecţiei Slaviciana – serie nouă” în sarcina Editurii „Vasile Goldiş” University Press şi a Centrului de Studii de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici”, cu ocazia apariţiei celui de-al zecelea volum, consecutiv.

Recomandările redacției