isjAstăzi, începând cu ora 8.00, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, în Sala de şedinţe, are loc şedinţa publică pentru soluţio­narea solicitărilor de pretransfer.
La şedinţa publică participă cadrele didactice titulare care au solicitat pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, sau  pretransfer prin schimb de posturi.
„Soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, sau de pretransfer prin schimb de posturi se face pentru cadrele didactice titulare, respectiv cadrele didactice prevăzute la art. 31 alin.(7), (8) și (10), în conformitate cu prevede­rile Art. 51-56 din Metodologia – cadru aprobată prin OMEN nr. 4895/2014, cu modificările şi com­pletările ulterioare (OMEN nr. 5108/ 2014)“, ne-a declarat Mariana Tocaciu, purtătoarea de cuvânt a ISJ.
Candidaţii, participanţi la şedinţa publică,  se legitimează cu BI/CI sau pot fi reprezentaţi de o altă persoană prin procură notarială în original.
În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, cererea acestuia nu se soluţionează.
Candidații vor aduce acordul/ acordul de principiul în original de la unitățile de învățământ unde au solicitat eliberarea acestora,  în vederea completării dosarului de pretransfer.
Candidaţii trebuie să fie prezenţi cu 15 minute înainte de ora programată conform graficului ataşat. Programarea este realizată în funcţie de disciplina pentru care cadrul didactic solicită pretransferul.

Recomandările redacției