paturiAvând în vedere creditele de angajament aferente lunii decembrie 2012, de 4.958,00 mii lei, suma stabilită pentru serviciile medicale paraclinice realizate în ambulatoriu pentru perioada aprilie-decembrie 2013 de 517,25 mii lei, alocată din bugetul pentru unităţi sanitare cu paturi, rezerva de 10 % de 7.763,37 mii lei, s-au întocmit angajamente legale pentru anul 2013 pentru unităţile sanitare cu paturi în sumă de 69.870,34 mii lei.
„Sumele alocate pentru anul 2013 furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti respectă fila de buget pentru activitatea medicală spitalicească, indicatorii specifici, respectiv indicatori cantitativi în funcţie de care se stabileşte capacitatea maximă de funcţionare, precum şi indicatorii calitativi, stabiliţi conform legislaţiei în vigoare“, declară dr. Gheorghe Domşa, directorul Casei de Asigurări de Sănătate Arad.
Pentru 2013, un număr de zece furnizori au depus la CAS Arad, solicitări pentru încheierea contractelor de furnizare servicii medicale spitaliceşti de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, iar doi furnizori au solicitat contract pentru acordarea de servicii medicale de spitalizare de zi.
Precizăm că din cele zece spitale, şapte sunt spitale publice şi trei sunt private.
Urmare a noilor prevederi legislative prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anii 2013-2014, Casa de Asigurări de Sănătate încheie contracte cu spitalele pentru numărul de paturi contractabile stabilite pentru fiecare judeţ în conformitate cu planul naţional de paturi, din care un procent de maxim 5% din paturile contractabile se contractează cu furnizorii privaţi pentru spitalizare continuă.
Numărul total de paturi din unităţile sanitare publice şi private pentru care se poate încheia contract cu CAS Arad, în regim de spitalizare continuă este de 2.272. Din acestea 1.949 sunt în sistem public, reprezentand 85,78 % din totalul de paturi contractabile la nivelul judeţului şi 323 în sistem privat, reprezentand 14,22 % din totalul de paturi contractabile la nivelul judeţului.
În aceste condiţii, comisia formată din reprezentanţii CAS Arad şi ai DSP Arad, a propus depăşirea procentului de 5% din totalul de paturi contractabile pe judeţ cu furnizorii privaţi, respectiv aprobarea unui număr total de 323 paturi.
De menţionat faptul că există doi furnizori privaţi care au secţii de profil în ce priveşte îngrijirile paliative, maladia Alzheimer şi recuperarea medicală, aceştia fiind singurii în zona urbană sau rurală, unde nu se mai regăsesc alte unităţi sanitare cu paturi, sau care să acorde aceste tipuri de servicii medicale, iar nivelul dotărilor este mult superior, fapt pentru care şi adresabilitatea este ridicată.
„Urmare a solicitării noastre, am fost informaţi că pentru judeţul nostru a fost aprobat un număr de 248 paturi (10,9%) aparţinând unităţilor spitaliceşti private, pentru care se pot încheia contracte. S-au încheiat un număr de zece contracte cu spitalele (Clinic Ju­deţean de Urgenţă Arad, Ineu, Sebiş, Lipova, Mocrea, Căpâlnaş, Dezna , unităţi sanitare publice şi cu Terapeutica Sfântul Gheorghe Chişineu-Criş, Centrul Medical Laser System Arad, SC Genesys Medical Clinic Arad), unităţi sanitare private, precum şi două contracte cu furnizori privaţi, pentru servicii medicale tip spitalicesc – spitalizare de zi“, a mai declarat Domşa.

Recomandările redacției