Ministerul pentru Societatea Informaţională a transferat, săptămâna trecută, către UniCredit Ţiriac, suma de 37 milioane lei (8,4 mil. euro) pentru utilizarea a aproape 175.000 licenţe Microsoft de mai multe instituţii publice, în baza unui contract cesionat către bancă de D-Con. Net AG (Elveţia).


„Plata a fost efectuată către UniCredit Ţiriac Bank în urma cesionării către aceasta de către D-Con.Net a tuturor creanţelor, drepturilor, garanţiilor, acţiunilor şi privilegiilor sale relative la creanţele ce derivă din Contractul subsecvent de furnizare de produse 54/5.11.2012, încheiat pentru perioada octombrie-decembrie 2012. Obiectul contractului este reprezentat de un număr de 174.190 de licenţe Microsoft, utilizate de mai multe instituţii publice“, se arată într-un răspuns al MSI remis la solicitarea MEDIAFAX.


Potrivit datelor MSI, Uni­Credit Ţiriac Bank a mai încasat în prima parte a anului 2012, în două tranşe, suma totală de 104,5 milioane de lei pentru utilizarea de licenţe Microsoft de către mai multe instituţii publice, în baza unui contract încheiat de D-Con.Net în 2009.


În urma unei licitaţii din iulie 2009, Ministerul Comuni­caţiilor şi Societăţii Informa­ţionale (actualul MSI) s-a obligat să plătească, până în 2012, suma de 90,18 milioane de euro (TVA inclusă) pentru dreptul de utilizare a unui număr de 163.427 licenţe Microsoft de către circa 30 de instituţii publice, printre acestea numărându-se mai multe ministere.


Furnizorul dreptului de utilizare a licenţelor a fost asocierea de firme D-Con.Net AG, D-Con.Net GmbH, Comsoft Direct AG, Bechtle Holding Schweiz AG, Dim Soft SRL şi Microsoft România (în calitate de subcontractant), singurul ofertant care s-a înscris la licitaţia organizată de minister.


Contractul încheiat între D-Con.Net AG şi MSI a fost cesionat către UniCredit Ţiriac Bank în septembrie 2009.


În intervalul 2010-2012, MSI a plătit, în trei tranşe, suma de 90,18 milioane de euro pentru închirierea cu opţiune de cumpărare a drepturilor neexclusive de utilizare a licenţelor Microsoft pe o durată de 3 ani, până la 30 septembrie 2012, pentru instituţiile administraţiei publice centrale prevăzute în anexa nr. 2 la HG 460/2009.


„Plăţile s-au efectuat în trei tranşe anuale egale: în anul 2010 – 30.060.781,58 euro, în anul 2011 – 30.060.781,59 euro şi în anul 2012 -30.060.781,59 euro“, se preciza într-un răspuns al MSI din 20 martie. În plus, în baza unui contract încheiat în august 2011 şi valabil până la 31 decembrie 2012, Ministerul Comunicaţiilor s-a obligat să plătească 13,9 milioane de euro pentru închirierea dreptului de utilizare a unui număr de 186.087 de licenţe Microsoft pentru Ministerul Educaţiei.


„S-a efectuat plata a două tranşe: în anul 2011 – 3.746.748 euro, în anul 2012 – 5.078.925,50 euro. Ultima tranşă de plată, în valoare de 5.078.925,50 euro, va fi achitată în anul 2013“, se menţiona în răspunsul MSI din 20 martie.


În total, pentru utilizarea licenţelor Microsoft în perioada 2009-2012, suma pe care Ministerul Comunicaţiilor o plăteşte se ridică la 104,1 milioane de euro, respectiv 90,2 milioane de euro şi 13,9 milioane de euro.


La finele anului 2012, Ministerul Comunicaţiilor şi Microsoft Romania şi D-Con.Net AG au încheiat un act adiţional la contractul din august 2011, prin care s-a prelungit dreptul de utilizare a unui număr de 113.097 licenţe educaţionale pentru întreg anul 2013, care revin Ministerului Educaţiei .


„Valoarea contractului s-a ridicat la 7.979.347,86 euro, iar plata se va efectua până la 31 martie 2013“, conform MSI.


Pentru asigurarea legalităţii utilizării licenţelor Microsoft utilizate în instituţiile publice în intervalul 2013-2015, părţile au încheiat un alt contract în valoarea totală de 33,25 milioane de euro.


„Plăţile se vor efectua în perioada 2013-2015 în tranşe egale anuale de 11.084.730,86 euro“, se arată în răspunsul MSI.


Astfel, la suma de 104,1 milioane de euro pentru perioada 2009-2012, MSI va mai plăti încă 41,23 milioane de euro pentru licenţele Microsoft care vor fi utilizate până în 2015.


În intervalul 2005-2009, autorităţile române au plătit pentru utilizarea licenţele Microsoft în perioada 2004-2009 suma de 105,08 milioane de dolari, în baza unu contract semnat în aprilie 2004 între Secretariatul General al Guvernului (SGG) şi Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria, partenerul Microsoft Ireland Operations Limited.


Cu o valabilitate de 5 ani, contractul prevedea achiziţionarea unui număr de 50.155 licenţe Microsoft, necesare pentru utilizarea produselor companiei americane de către instituţiile administraţiei publice centrale.


În valoare de 54,57 milioane de dolari, contractul prevedea achiziţionarea unui număr de 50.155 licenţe Microsoft, necesare pentru utilizarea produselor companiei americane de către instituţiile administraţiei publice centrale.


Ulterior, prin încheierea mai multor acte adiţionale, numărul licenţelor a crescut, iar valoarea finală a contractului s-a ridicat la suma de 105,08 milioane de dolari.


Recomandările redacției