Fondul forestier naţional al României a crescut la sfârşitul anului trecut cu 6.766 hectare, la 6.613.384 hectare, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). De asemenea, masa lemnoasă recoltată a crescut 244.000 metri cubi, la 20.238.000 mc. Suprafaţa parcursă cu tăieri de regenerare a pădurilor a crescut la finalul anului trecut cu 28.009 hectare, la 205.629 hectare.”În anul 2022 suprafaţa pădurilor a crescut cu 0,1% faţă de anul precedent. Suprafaţa regenerată a crescut cu 16,7%, în anul 2022 faţă de anul 2021”, arată datele INS. Suprafaţa regenerată a crescut cu 4.000 de hectare, la 27.981 hectare. ”Fondul forestier naţional la 31 decembrie 2022 a înregistrat o creştere de aproximativ 0,1%. Această creştere se datorează în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate şi a terenurilor neîmpădurite, stabilite a fi împădurite în condiţiile legii (Legea nr. 133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic). Suprafaţa pădurilor reprezintă 97,6% din fondul forestier naţional. Volumul de masă lemnoasă recoltată a crescut cu 1,2%, în anul 2022 faţă de anul 2021”, arată datele INS.Distribuţia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare indică o concentrare într-o proporţie însemnată a acestuia în regiunile de dezvoltare CENTRU (19,2% din totalul fondului forestier) şi NORD-EST (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare VEST (16,2%), NORD-VEST (15,3%), SUD-VEST-OLTENIA (12,3%), SUDMUNTENIA (10%), SUD-EST (8,4%) şi de BUCUREŞTI-ILFOV (0,4%).Cel mai mare volum de masă lemnoasă s-a recoltat în regiunea de dezvoltare NORD-EST (25,9% din totalul volumului de masă lemnoasă recoltată), urmată de regiunea de dezvoltare CENTRU (24,0%) şi într-o proporţie mai mică de regiunile de dezvoltare NORD-VEST (12,9%), VEST (11,9%), SUD-MUNTENIA (9,6%), SUD-VEST OLTENIA (8,2%), SUD-EST (7,1%) şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,4%).Cele mai mari suprafeţe pe care s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare NORD-EST (22,2% din suprafaţa totală regenerată), SUD-EST (17,2%), respectiv CENTRU (16,3%), urmate de regiunile de dezvoltare NORD-VEST (14,3%), SUD-MUNTENIA (10,9%), SUD-VEST OLTENIA (9,4%), VEST (9,2 %) şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,5%). (sursa: Agerpres)

Recomandările redacției