stimulenteAnul 2012 a fost un an al eşecurilor pentru sute de tineri arădeni, care nu au reuşit să promoveze examenul de bacalaureat. Mulţi dintre aceştia au devenit şomeri cu acte-n regulă.
După terminarea liceului, sute de tineri care au picat bacalaureatul s-au înregistrat în evidenţa Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, ca persoane aflate în căutarea unui serviciu.
Alte câteva sute de absolvenţi arădeni care şi-au găsit un loc de muncă, în perioada în care primeau de la stat indemnizaţie de şomaj au primit stimulente de la stat anul trecut. Absolvenţii pot solicita indemnizaţie de şomaj, dacă într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu au reuşit să-şi găsească un serviciu. Pentru a primi bani de la stat, aceştia nu pot realiza venituri mai mari de 500 de lei, valoarea indicatorului social de referinţă şi nici nu pot urma o formă de învăţământ, la data solicitării dreptului. Absolvenţi sunt cei care au terminat învăţământul gimnazial, profesio­nal, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acre­ditat în condiţiile legii. Aceştia pot primi de la stat indemnizaţie de şomaj în cuantum de 250 de lei, adică jumătate din va­loarea indicatorului social de referinţă, timp de şase luni. Indemnizaţia poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii şi se acordă o singură data, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită. Tinerii absolvenţi înregistraţi în evidenţa agenţiei de şomaj se pot alege cu o primă de încadrare de 500 de lei, dacă se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni. Tinerii sunt încurajaţi să se angajeze prin acordarea unui stimulant egal cu indemnizaţia de şomaj, dacă îşi găsesc un serviciu. „Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se an­ga­jează în perioada de acordare a in­- demnizaţiei, cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigu­rărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Au beneficiat de această facilitate în anul 2012 un număr de 589 de şo­meri“, a susţinut Mihaela Jude, inspector principal al Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Arad.

Recomandările redacției