titularizare

În perioada 11 – 19 mai 2016 a avut loc  înscrierea candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2015. Depunerea dosarelor s-a făcut la Centrul de concurs de la Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Arad.

În intervalul 19 – 21 mai 2015 comisia judeţeană de mobilitate şi consilierul juridic al ISJ  vor efectua verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor.

Pe parcursul zilei de 22 mai 2015, la Centrul de înscriere şi concurs de la Liceul Tehnologic Iuliu Maniu,  se vor valida fişele de înscriere, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului. Precizăm că neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoţiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

Pentru candidaţii din promoţia 2015, validarea înscrierii se va face în perioada 9 – 13 iulie, în aceleaşi condiţii prevăzute  pentru candidaţii din promoţiile anterioare. În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2015 pot să prezinte adeverinţa de absolvire şi să valideze fişa de înscriere în data de 15 iulie 2015. Absolvenţii promoţiei 2015 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire.

Până la data de 18.05.2015 s-au înscris la concurs şi au fost introduşi în aplicaţia de titularizare 537 candidaţi, pentru cele 1046 posturi vacante din judeţul Arad, din care 99  posturi au viabilitate de 4 ani (sunt titularizabile). Posturile cele mai solicitate, până în prezent, sunt: profesor pentru învăţământul primar – 120 candidaţi; profesor pentru învăţământul preşcolar – 114 candidaţi; Limba engleză – 48 candidaţi;Educaţie fizică şi sport – 41 candidaţi; Limba şi literatura română – 40 candidaţi; Matematică – 34 candidaţi; Pedagogie specială – 29 candidaţi.

Recomandările redacției