Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a Oraşului Lipova, prin intermediul șefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Ciprian Filip dorește să facă unele precizări cu privire la măsurile ce trebuie luate de către proprietarii de teren pentru combaterea incendiilor de mirişti, lanuri, vegetaţie uscată şi fondul forestier.
Astfel, conform acestor dispoziții legale, arderea miriştii se face cu respec- tarea următoarelor prevederi generale:
– condiţii meteorologice fără vânt;
– parcelarea în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
– izolarea zonei de ardere faţă de căile de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond fo­restier, prin executarea de fâşii arate;
– efectuarea arderii numai pe timp de zi;
– asigurarea până la finalizarea ar­derii a materialelor pentru stingere şi a personalului de supraveghere pentru a preîntâmpina eventuale incendii;
– asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
– asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.
La incendierea vegetaţiei în gos­podării, se recomandă câteva măsuri obligatorii:
– colectarea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în grămezi astfel încât arderea să poată fi controlată;
– executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afec­teze reþelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produse petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
– curăţarea de vegetaţie a suprafe­ţelor din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
– stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
– interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Recomandările redacției