targDeschiderea oficială a Târgului Educaţiei a fost făcută de prof. Claudius Mladin, inspector şcolar general, şi de directoarea Centrulului Judeţean de Re­surse şi Asistenţă Educaţională, Angela Plăcintar. La festivitatea de deschidere au participat, pe lângă reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad şi ai Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, şi membri ai Casei Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, directorii unităţilor şcolare din municipiu şi judeţ. În calitate de invitaţi au fost prezenţi: reprezentantul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, reprezentanţii celor două universităţi din Arad, repre­zentantul Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de muncă Arad şi Ildikó Pataki, coordonator regional CNDIPT (Centrul Na­- ţio­nal pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic). Invitaţii au avut câte o intervenţie referitoare la acest eveniment şi la oportunitatea promovării ofertelor educaţionale şi a informării ele­vilor şi părinţilor în vederea unei orientări eficiente a elevilor de clasa a VIII a.
Claudius Mladin, inspectorul şcolar general, a salutat participarea conside­rabilă şi prezentarea elaborată a ofertelor de către licee şi a evidenţiat necesitatea şi oportunitatea acestui moment în dezvoltarea şi pentru viitorul absolveţilor de clasa a VIII a. După discursurile de deschidere a avut loc un program artistic susţinut de elevii din judeţul Arad.
În cadrul Târgului Educaţiei s-a făcut prezentarea ofertelor educaţionale în standurile organizate de cele 30 de unităţi şcolare. Standurile au fost vizitate de elevii din clasele a VIII a, însoţiţi de diriginţi, cadre didactice şi părinţi, pe baza unei programări precedente. Pe parcursul desfăşurării târgului reprezentanţii CJRAE Arad realizează testarea intereselor profesionale ale elevilor de clasa a VIII a.
Scopul acestui eveniment constă în promovarea ofertei educaţionale pentru ciclul liceal, conştientizarea elevilor şi părinţilor asupra importanţei orientării profesionale corecte şi din timp a elevilor, precum şi popularizarea activităţilor şi a resurselor materiale şi umane ale liceelor din judeţul Arad.
La finalul acestui eveniment a fost distribuit „Ghidul de informare educaţio­nală, decizie şcolară şi orientare voca­ţională”, elaborat sub coordonarea ins­- pectorului şcolar general, Claudius Mladin şi a directorului CJRAE, Angela Plăcintar. Ghidul conţine câteva opinii privind informarea, orientarea şi consilierea elevilor, analize şi concluzii ale studiilor privind opţiunile elevilor din clasa a VIII a şi ofertele educaţionale ale unităţilor şcolare pentru anul şcolar 2013- 2014. Ghidul va fi distribuit gratuit fiecărei unităţi de învăţământ, pentru a fi oferit elevilor spre informare, iar formatul PDF va fi postat pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad.
În contextul acestui eveniment, Târgul Educaţional, s-a valorificat prezenţa directorilor din unităţile de învăţământ profesional şi tehnic şi a avut loc întâlnirea acestora cu reprezentanţii Comitetului Local de Dezvoltare a Parte­neria- tului Social (CLDPS) şi cu reprezentanţii Consorţiului Regional pentru Învăţământ şi Ocupare Vest (CRIO VEST). Doamna Pataki, în calitate de coordonator regional al CNDIPT şi prim vicepreşedinte al CRIO VEST, a precizat că obiectivul întâlnirii a fost informarea unităţilor şcolare pentru învăţământ profesional şi tehnic asupra oportunităţii înscrierii la procesul de mo­nitorizare a ofertei de formare profesio­nală a unităţilor şcolare TVET pentru obţinerea Titlului de Excelenţă 2013.

Recomandările redacției