Doar câteva zile mai au timp, fermierii producători de lapte să depună declaraţiile anuale privind vânzările.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează producătorii deţinători de cotă de lapte pentru vânzări directe că până la data de 14 mai 2013 trebuie să depună decla­raţiile anuale privind vânzările directe realizate în anul de cotă 2012/2013.
Declaraţiile trebuie depuse de către producătorii care deţin cotă pentru vânzări directe la centrele locale sau Centrul judetean APIA Arad. „Producătorii deţinători de cotă pentru vân­zări directe trebuie să completeze declaraţia anuală pe baza datelor din caietul fermierului. Precizăm că, în funcţie de cantitatea de cotă de vânzări directe deţinută, Caietul fermierului este de două tipuri: tip A – pentru producătorii care deţin cotă mai mare de 5.000 de kilograme şi tip B – pentru o cantitate mai mică de 5.000 de kilograme. Este important de menţionat că producătorul care deţine cotă pentru vânzări directe trebuie să depună declaraţia anuală chiar dacă nu a comercializat lapte sau produse lactate în cursul anului de cotă. Declaraţiile de cotă se pot ridica de la primăria pe raza căreia se regăseşte exploataţia sau de la centrul judeţean APIA Arad“, a susţinut Alexandru Cristian Borcea, purtătorul de cuvânt al APIA Arad.
Nu scapă de sancţiuni fermierii care nu respectă data impusă. Producătorilor de lapte care nu depun în termenul legal stabilit declaraţia anuală privind cantităţile comercializate, li se aplică penali­tatea de retragere a cotei individuale de lapte la rezerva naţională. Cotele indivi­duale nu vor fi retrase dacă producătorii deţinători de cotă vor transmite împreună cu declaraţia anuală şi o justificare scrisă, datată şi semnată, asupra imposibilităţii transmiterii acestei declaraţii în termenul legal.

Recomandările redacției