Crema Renașterii se… mută în Cartierul 6 Vânători. Nu e vorba de opere, ci de marii maeștri. Astfel la transparență se află un proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii pentru mai multe străzi din cartierul 6 Vânători.

Acesta se referă la aprobarea atribuirii denumirilor de stradă, în cartierul 6 Vânători, terenuri aflate în proprietate privată, identificate conform extraselor de carte funciară și potrivit planșei anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

– strada Tintoretto, CF nr. 364938 Arad

– strada Raphael, CF nr. 364939 Arad

– strada Brunelleschi, CF nr. 360376 Arad

– strada Albrecht Dürer, CF nr. 360375 Arad

– strada El Greco, CF nr. 364940 Arad

– strada Fra Angelico, CF nr. 364941 Arad

– strada Botticelli, CF nr. 364826 Arad

Se aprobă completarea Nomenclatorului stradal aprobat prin Hotărârea nr. 273/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu denumirea nouă, conform art. 1.

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre cuprinde: Proiectul de hotărâre al Consiliului Local Municipal Arad, Raportul de specialitate al Direcţiei Arhitect Şef, Serviciul Date Urbane şi Spaţiale, Evidenţă Construcţii, Referatul  de aprobare al Primarului,  Anexă.

Documentația poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției,  la sediul instituției, la Serviciul Relații cu Publicul Asociații de proprietari, camera 5: luni, marți, miercuri între orele  08:30 – 16:00, joi între orele 08:30 – 17:30, vineri între orele 08:30 – 13:30. Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Relații cu Publicul al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 20.07.2024 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei,  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: dezbaterepublica@primariaarad.ro sau prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Arad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 75. Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, în Registrul pentru consemnarea propunerilor.Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 07.08.2024.

Lasă un răspuns

Recomandările redacției