medic_doctorAsigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi îţi oferă accesul la serviciile de bază din domeniul sanitar. Află cine beneficiază gratuit de aceste asigurări şi ce drepturi ai ca asigurat.

Toţi cetăţenii români care domiciliază pe teritoriul ţării, precum şi persoanele de altă naţionalitate cu drept de şedere temporară sau permanentă pot beneficia de asigurări sociale de sănătate. Aceştia sunt obligaţi să facă dovada plăţii contribuţiei la Fondul de asigurări sociale de sănătate dacă vor să beneficieze de serviciile medicale pentru care au cotizat.

Categoriile de persoane care beneficiază gratuit de asigurările sociale de sănătate:

– minorii până în 18 ani; elevii, ucenicii sau studenţii cu vârste între 18 şi 26 de ani care nu realizează venituri din muncă; tinerii până în 26 de ani care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi nu beneficiază de ajutor social şi nici de alte venituri obţinute din muncă; coasiguraţii (soţul, soţia şi părinţii) aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate; persoanele persecutate din motive politice care nu realizează alte venituri, cu excepţia pensiilor sau a drepturilor băneşti acordate pentru calitatea acestora; persoanele care au luptat în Revoluţie, precum şi urmaşii lor care se încadrează în prevederile legale; persoanele cu handicap care nu obţin venituri din muncă; persoanele bolnave, incluse în programele naţionale de sănătate, care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse de câştig; femeile însărcinate, lăuzele fără venituri sau cu un câştig sub salariul minim brut pe economie.

Asiguraţii au următoarele drepturi:

– să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate; să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită; să îşi schimbe medicul ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;

– să beneficieze de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în condiţiile legii;

– să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru; să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor; să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale; să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;

– să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică; să poată face tratament fizioterapeutic şi de recuperare; să benef i cieze de dispozitive medicale; să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu; să li se garanteze confidenţialitatea privind datele; să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale; să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.

Bine de ştiut

• Plata contribuţiei la Fondul de asigurări sociale de sănătate este obligatorie pentru persoanele fizice sau juridice care angajează oameni pe baza unui contract individual de muncă sau a altui statut special prevăzut de lege.• O persoană îşi pierde calitatea de asigurat odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere pe teritoriul României.

SURSA:  Libertatea.ro

Recomandările redacției