uavUniversitatea Aurel Vlaicu acordă o atenţie mărită colaborării cu unităţile din învăţământul preuniversitar. În acest context se înscrie şi demersul realizat de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială în colaborare cu restul facultăţilor din universitatate pentru a oferi posibilitatea de a se perfecţiona dascălilor care doresc să obţină gradele didactice I sau II. Astfel, au fost introduse cinci specializări noi: informatică, matematică-informatică, limba şi literatura engleză, educaţie fizică şi sport şi teologie penticostală didactică. Începând cu acest an universitar, profesorii şi învăţătorii au la dispoziţie 13 specializări: pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (învăţători/educatoare), limba şi literatura română, contabilitate, finanţe şi bănci (asigurări), teologie ortodoxă, ingineria produselor alimentare, tehnologii textile, tehnologia construcţiilor de maşini. „Pentru sesiunea 2014-2016, la Colocviul de admitere pentru obţinerea gradului didactic I s-au înscris peste 200 de profesori de diferite specializări, învăţători şi educatoare. Am avut candidaţi din Arad, Timiş, Caraş-Severin, Gorj, Hunedoara şi Maramureş. Toţi au fost declaraţi admişi”, a declarat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, preşedintele Consiliului Academic al UAV. La rândul său, prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul UAV susţine că universitatea de stat arădeană este centrată pe creşterea calităţii învăţământului. „Ne bucurăm că putem să oferim noi oportunităţi cadrelor didactice din preuniversitar”,  a spus rectorul. În ceea ce o priveşte, conf. univ. dr. Alina Roman, decanul facultăţii, a ţinut să precizeze că UAV este o universitate deschisă, care doreşte să-şi aducă contribuţia la creşterea  calităţii învăţământului românesc. „Strategia noastră este să avem un parteneriat cu colegii noştri din învăţământul preuniversitar”, a încheiat conf. univ. dr. Alina Roman.

Recomandările redacției