ulalaConducerea Uniunii Locale a Asociaţiilor Locative Arad (ULALA) au parti­cipat la Conferinţa Naţională a Ligii Asociaţiilor de Proprietari „Habitat” care a avut loc la Iaşi. Cu această ocazie, preşedintele Dorina Lupşe şi prim-vicepreşedintele Vasile Arion, au povestit, în faţa reprezentanţilor asociaţiilor de locatari din întreaga ţară problemele cu care se confruntă la Arad, din cauza Primăriei. Astfel, conducerea ULALA a tras un nou semnal de alarmă cu privire la conducerea ULALA cu privire la faptul că autorităţile locale din municipiu îşi bat pur şi simplu joc de programul de reabilitare termică. „Stadiul reabiltarilor termice în ţară este încă nesatisfăcător, iar la Arad programul care nici nu a început bine, a şi fost stopat din cauza… Guvernului”, a spus Vasile Arion în faţa membrilor Ligii Habitat. În ceea ce priveşte preţurile enorme pe care le plătesc arădenii pentru utilităţi, Arion susţine că acestea devin insuportabile, precizând că până la 50% din beneficiile regiilor ajung la… Primărie. „Ne-am «lăudat» la Iaşi cu preţurile mari la utilităţi pe care le avem. Toată lumea ne-a întrebat cum le suportăm”, susţine prim-vicepreşedintele ULALA.
Acesta a ţinut să precizeze că în cadrul întâlnirii, pe parcursul a două zile, s-au dezbătut problemele asociaţiilor de proprietari, s-au făcut propuneri pentru completarea şi modificarea le­gislaţiei, s-au analizat starea serviciilor comunitare de utilităţi publice, efec­tele liberalizării preţurilor la energie, şi s-au propus anumite scheme pentru susţinerea eficientă a consumatorilor vulnerabili. „S-a concluzionat că pri­măriile, cu mici excepţii, nu sunt dispuse să colaboreze cu ONG-urile de specialitate, tratând cu super­ficialitate activitatea acestora şi neînţelegând pe deplin utilitatea acestora. Din propunerile şi concluziile Conferinţei, amintim câteva, care vor fi înaintate factorilor decizionali. Se impun scheme de ajutoare cu cuantumuri actualizate în funcţie de etapele liberalizării preţurilor pentru consumatorii vulnerabili. În acest sens, sumele actuale sunt insuficiente, gestionând ajutoare în suma de… trei lei. Afirmaţia celor de la ANRE că românii plătesc un preţ neobişnuit de mic la gaze, de aceea el trebuie mărit în mod accelerat, este iresponsabilă. Legea 51/2006 stabileşte ca principiu un preţ suportabil la consu­mator. Orice preţ peste limita su­- portabilului devine ilegal. Nu se poate cere decât ceea ce se poate plăti. Grilele de ajutoare trebuie diferenţiate pe regiuni, în funcţie de nivelul veniturilor”, a continuat Arion. Acesta este de părere că vii­toarea Constituţie ar trebui să prevadă dreptul la o locuinţă decentă, cu minim de spaţiu. „Traiul decent pleacă de la asigurarea locuinţei care ar trebui să implice statul mult mai mult. Serviciile comunitare de utilităţi publice trebuie să fie monitorizate de organisme independente. Pre­ţurile facturate populaţiei nu sunt transparente, ele înglobează risi­pă, managementul neperformant şi chiar furtul. Reprezentanţii consumatorului trebuie să fie repre­zentanţi în consiliile de administra­- ţie. În prezent, în aceste consilii fac parte consilieri locali, care nu sunt capabili să apere populaţia de even­tualele abuzuri sau incompetente manageriale, ţinând preţul la utili­tăţi la un nivel exagerat, neavând preocupări şi planuri de eficientizare. Trebuie văzut foarte clar dacă eventualele investiţii vor fi recuperate prin tarife sau se folosesc alte surse”, a mai spus prim-vice­preşedintele ULALA. O altă problemă care trebuie rezolvată ţine de existenţa în condominii a două surse de încălzire, astfel încât, în condiţiile în care nu se respectă legislaţia în vigoare cu privire la ieşirea din sistemul centralizat, există litigii cu privire la repartizarea cheltuielilor.

Recomandările redacției