liste

Prefectura Arad anunţă alegătorii din alte state membre ale Uniunii Europene, dar care au domiciliul în România, de procedura pentru votare. Înscrierile în listele electorale speciale se pot face până astăzi.

Potrivit prevederilor articolului 12, din Legea 33/2007 republicată privind   organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European precum şi calendarului de pregătire a a alegerilor aprobat prin Hotărâre de Guvern, până astăzi, 26 martie 2014, cetăţenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au domiciliul sau reşedinţa în România pot face cereri de înscriere în listele electorale speciale. Aceste cereri se depun în scris la primarul localităţii de domiciliu sau de reşedinţă, însoţite de o copie a unui document de identitate valabil. Prin document de identitate valabil al alegătorului comunitar sau al persoanei eligibile comunitar se înţelege orice document eliberat de statul membru al cărui cetăţean este titularul, altul decât România, şi care este considerat act de identitate în statul emitent.

Alegătorii comunitari rămân înscrişi în listele electorale speciale până când solicită radierea din aceste liste sau până când sunt radiaţi deoarece nu mai îndeplinesc condiţiile de exercitare a dreptului de a alege. Radierea alegătorilor comunitari din listele electorale speciale este efectuată de către primar.

Recomandările redacției