finanteActivitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad descoperit o firmă din Arad care a prejudiciat bugetul de stat cu peste trei milioane de lei. Societatea, care are ca principal obiect de activitate „comerţ cu ridicata al legumelor şi fructelor” a intrat în vizorul Fiscului din cauza unor neconcordanţe descoperite în formularul 394. „Un agent economic cu sediul social în municipiul Arad a făcut obiectul unei inspecţii fiscale parţiale pentru verificarea modului de calculare, declarare şi achitare a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată, ca urmare a neconcordanţelor din formularele 394 «Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional». Perioada verificată a fost cuprinsă între 10 februarie 2011 – 30 septembrie 2012. În urma inspecţiei fiscale s-au stabilit ca obligaţii fiscale suplimentare un impozit pe profit de 1.058.933 lei; taxa pe valoarea adăugată în valoare de 1.577.075 lei şi accesorii de 367.548 lei”, susţine Marius Drăgănescu, directorul DGFP.
Reprezentanţii instituţiei susţin că societatea a efectuat livrări de legume şi fructe pe piaţa internă fără a declara şi înregistra veniturile obţinute pe această cale. Echipa de control a constatat că o anumită cantitate de marfă lipseşte din gestiune, aceasta nefiind evidenţiată pe venituri. „Drept urmare, organele de inspecţie fiscală au redimensionat masa impozabilă, stabilind impozit pe profit suplimentar şi accesorii”, a mai spus Drăgănescu.
Dosarul a fost trimis la Parchet
În ceea ce priveşte taxa pe valoare adăugată, trebuie spus că societatea a efectuat achiziţii intracomunitare de fructe şi legume pentru care nu a putut prezenta documentele de achiziţie intracomunitară. „De asemenea, socie­tatea nu a aplicat măsurile de simplificare privind evidenţierea taxei aferentă achiziţiilor intracomunitare de bunuri, drept pentru care organele de inspecţie fiscală au colectat taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor achiziţii. De asemenea, pentru livrările de mărfuri la intern care nu au fost evidenţiate în contabilitate şi nu au fost declarate, organele de inspecţie fiscală au colectat suplimentar taxă pe valoa­rea adăugată şi accesorii aferente”, a continuat directorul DGFP. În aceste condiţii, echipa de control a întocmit o sesizare penală, pentru sustragerea de la efectuarea verificărilor financiar – contabile şi pentru neînregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economice efectuate. „Pentru sumele stabilite suplimentar s-a întocmit o decizie de impunere, urmând ca organele competente din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice a Mu­nicipiului Arad să procedeze conform prevederilor legale”, a încheiat Drăgănescu.

Recomandările redacției