apaCel de-al şaptelea contract semnat în cadrul Masterplanului pe apă-canal finanţat prin POS Mediu anunţă începerea investiţiilor ample în judeţ. La Consiliul Judeţean a fost semnat, ieri, contractul „Extinderea reţelelor de apă în Curtici şi reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare în Curtici, Macea şi Sântana”, a cărui valoare depăşeşte 53 de milioane de lei. Conducerea CJA şi a Companiei de Apă a prezentat planul investiţiilor şi a anunţat câteva dintre proiectele viitoare.
Contractul a fost semnat din ca­drul proiectului „Extinderea şi mo­dernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”, proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, al cărui beneficiar este Ope­ratorul Regional S.C. Compania de Apă Arad S.A. Acesta este cel de-al şaptelea contract adjudecat până în prezent, în cadrul proiectului major de investiţii şi a fost atribuit, prin lici­taţie deschisă, companiei S.C. Tehnodomus SRL. Investiţiile ce urmează a fi realizate au o valoare totală de 53.678.740 de lei şi urmează să se deruleze pe o perioadă de 12 de luni. „Până în prezent, majoritatea investiţiilor s-au derulat în muni­ci­piu, iar odată cu semnarea acestui contract încep lucrări ample în judeţ. Contractul se referă la executarea lucrărilor de extindere şi modernizare a reţelei de apă şi ca­nalizare în Curtici, Macea şi Sântana. Asta înseamnă că la finalul acestui proiect, locuitorii zonei vor avea o infrastructură de apă şi canal modernă. De asemenea, vom moderniza şi staţiile de epurare, atât de la Curtici, cât şi de la Sântana. Ţinând cont de investiţiile pe care le-am avut în infrastructura rutieră şi anume, moder­- nizarea drumului Arad – Curtici şi lucrările care se efectuează pe tronsonul Sânmartin – Grăniceri, putem spune că această zonă  beneficiază de toate investiţiile în conformitate cu cerinţele europene“, a susţinut Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.
Investiţii mari în Masterplanul pe apă-canal
Astfel, în cadrul contractului sunt cuprinse lucrări de extindere a reţe­lelor de apă şi canalizare în localitatea Curtici, pentru 8.043 locuitori, cuprinzând patru străzi cu o lun­gime totală de 1.428 metri, respectiv 39.080 metri pentru extinderea re­ţelei de canalizare menajeră. De ase­menea, vor mai fi construite două staţii de pompare a apelor uzate. Va­loarea totală a lucrărilor pentru aceas­tă localitate este de 20.198.956 de lei.
La Macea urmează să fie extinsă reţeaua de canalizare cu 17.282 metri şi să fie construite trei staţii de pompare pentru ape uzate, ce vor deservi 3.969 de locuitori. Aceste investiţii se vor ridica la peste 9,7 mi­lioane de lei. La Sântana se va reabilita reţeaua de canalizare menajeră pe o lungime de 4.152 de metri şi se vor extinde 44.749 de metri de reţea.
Şi aici vor fi construite trei staţii de pompare  pentru o populaţie de 11.927 de locuitori. Aceste lucrări pre­supun o investiţie de peste 23,7 milioane de lei. „La Curtici şi Sântana avem staţii de epurare la ni­velul anilor 60’. Vom face inves- tiţii şi în acest sens însă, pe un alt proiect“, a susţinut Gheorghe Bănă­ţean, directorul Companiei de Apă Arad. Acesta a mai precizat că s-au întâmpinat dificultăţi pe partea de achiziţii, datorită contestaţiilor la lici­taţii şi că situaţia a intrat în sfârşit pe un făgaş normal.
Masterplanul pe apă-canal este derulat în 13 unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Arad. Va­loarea acestuia se ridică la suma de 577.492.535 de lei, fără TVA, din care 76,48 la sută reprezintă contribuţia nerambursabilă, compania având un procent de 10,02 la sută, susţinut dintr-un împrumut bancar.

Recomandările redacției