Municipalitatea propune extinderea locuințelor ARED în zona Calea Aurel Vlaicu – 6 Vânători iar proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism va fi supus votului consilierilor municipali vineri în ședință extraordinară. Se vor construi circa 2.300 apartamente și circa 2.350 de locuri de parcare. În funcție de parcelele de spații comerciale și blocuri de locuințe, este obligatorie instalarea uni spațiu de 10% sau 20% de zonă verde. De asemenea, se vor asigura minim 1 locuri parcare/apartament, pentru spații cu altă destinație decât cea rezidențială, se va asigura minim un loc de parcare pentru 50mp de arie utilă. Staţionarea autovehiculelor va fi asigurată în afara spaţiilor publice, pe parcela sau în parcări situate la maxim 500 m distanță de locuință.

Terenul liber rămas în afara circulaţiilor, parcajelor şi trotuarelor va fi plantat cu un arbore la fiecare 100mp. Se permite amenajarea grădinilor îngrădite la sol aparținând apartamentelor de la primul nivel.

Spațiul verde în zona blocurilor va fi de minim17.540,34 mp, precum se și permite amenajarea grădinilor îngrădite la sol sau pe dala urbană propusă peste parcări aparținând apartamentelor de la primul nivel amenajat cu locuințe.

Vor fi considerate spații verzi terasele înverzite, a căror strat de sol vegetal permite dezvoltarea plantelor cu dimensiuni mai mari de un metru în înălțime, și a căror coronament depășește 50 cm.

În proiect, este prevăzută și prelungirea străzii existente Roșiori permițând dezvoltarea a unui acces suplimentar dinspre Calea Aurel Vlaicu, crearea unei legături pe direcția Est-Vest îin direcția transversală a terenului (denumit în continuare strada 2 în prezenta documentație), între strada 1, drumul de acces de pe Calea Aurel Vlaicu și strada Roșiori. Se va dispune reabilitarea drumului de acces de pe strada 6 Vânători în dreptul porții existente a fostei fabrici, pe terenul în proprietatea S.C. BLOC 09 ARED KFT.

În parcelele de blocuri, vor fi construite locuinţe colective înalte cu dotări și spații pentru servicii sau comerciale la parter. Terenul este delimitat la sud de Calea Aurel Vlaicu, la est de teren intravilan neamenajat autorizat cu funcțiuni mixte – comerț și servicii și Calea 6 Vanatori, la vest de blocuri cu 4 etaje, post transformare Electrica și strada Roșiori iar la nord de zona industrială.

Parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 353317 – Arad care face obiectul PUZ are categoria de folosinţă curţi construcţii în intravilan şi suprafaţa de 175.518 mp, amplasată în intravilanul municipiului. Va mai exista o zonă de locuințe individuale și colective mici cu o suprafață de 33.566,92mp, cu amplasamentul la limita nordică a incintei studiate, ce cuprinde 65 parcele.

Funcțiunea principală este cea pentru locuinţe individuale mici și medii cu maxim 2 apartamente în regim de construire, înşiruit, cuplat sau izolat, echipamente specifice zonei rezidenţiale, garaje, filigorii, imprejmuiri, plantații, amenajări exterioare, iar funcţiunile complementare admise presupun că se admit servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme pe zi, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22.00 şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie.

În proiect, este prevăzută construcția unui sens giratoriu pe Calea 6 Vânători în scop de fluidizare a circulației la accesul în cartier, în condițiile afluxului de circulație adus de dezvoltarea zonei comerciale. Sensul giratoriu este propus cu 2 benzi de circulatie pe sens și va prelua traficul de tranzit de la Autogara spre Centură, la intresecția Străzii 3(drumul adiacent parcelelor 07,08,09,10) cu strada Rarău, astfel că soluția de trafic propusă va permite fluidizarea traficului carosabil, pietonal și ciclist între strada 3 și Calea 6 Vânători.

Recomandările redacției