drum_public3Proiectul comun al Asociaţiei Multifuncţionale din Microregiunea Sud-Bekes şi al Consiliului Local Curtici a beneficiat de fonduri în valoare totală de 281.903 euro în cadrul programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, la care se adaugă suma de 11.747 euro din fonduri proprii, deci suma totală avută la dispoziţie este 293.650 de euro.
După cum ne spunea ec. Darius Mircea Megieşan managerul de proiect, „Bugetul complet al Asociaţiei Multifuncţionale din Microregiunea Sud-Bekes ca lider de partener pentru realizarea părţii sale de proiect a fost de 195.800 de euro, iar finanţarea alocată a fost de 186.010 euro, diferenţa de până la costul total al proiectului (9.700 de euro), fiind obţinută din resurse proprii. Proiectul comun se va finaliza la sfârşitul lunii martie, 2013.“
Proiectul comun româno-maghiar are ca scop îmbunătăţirea situaţiei traficului şi a accesibilităţii zonei transfrontaliere.
Din partea maghiară se realizează un studiu de fezabilitate şi un plan de studiu privind renovarea aşa-numitului „Drum al Lubeniţei“ (în prima versiune) situat în vecinătatea graniţei cu Romania, pe o distanţă de 50 de km. A doua versiune este un proiect ce se întinde de la graniţa cu România, pe o distanţă de 60 km.
În cadrul proiectului au avut loc dezbateri de specialitate şi s-a realizat studiul de fezabilitate şi planul de studiu. „Documentul rezultat conţine versiunea cea mai probabilă a obiectivelor de dezvoltare rutieră, costurile estimate ale lucrărilor de pregătire şi de implementare şi exploatează în linii mari existenţa condiţiilor care exclud implementarea obiectivelor propuse (din punct de vedere al protecţiei mediului, al protecţiei peisajului, precum şi al considerentelor de conservare a naturii), iar rezultatul final va fi selectarea celei mai potrivite alternative“ ne mai spune managerul de proiect, Darius Mircea Megieşean.
Concret, bugetul total al Consiliului Local al Oraşului Curtici, în calitate de Proiect Partener a fost de 97.850 de euro, din care 95.893 de euro au fost primite din fondul european, alocarea din resurse proprii fiind în sumă de 1.957 de euro (2%).
În perioada de desfăşurare a proiectului (16.04.2012-31.03.2013) activita­tea principală din cadrul acestui program în oraşul Curtici a constat în studiul şi pla­nificarea secţiunilor de drum ce urmează a fi reabilitate: 1) Graniţa Maghiară – Zona Liberă Curtici; 2)Trecerea de cale ferată (pasaj) – drum adiacent la Parcul de Re­creere – str. Cloşca până la str. 6 Vânători.
Rezultatele proiectului s-au concretizat în studii şi documentaţia de plan pentru secţiunile de drum române, documente care vor putea fi vizualizate pe site-ul oraşului Curtici prin referinţa de internet, cât şi direct pe pagina web.
Toate aceste date au fost prezentate într-o conferinţă de presă care a avut loc recent, la Casa Orăşenească de Cultură Curtici, sub directa organizare a lui Andrei Moţ, directorul instituţiei.

Recomandările redacției