În perioada 1 – 5 aprilie distinsul profesor francez Jean-Pierre Lepri, cunoscut expert internaţional în pro­blemele educaţiei, va fi invitatul de onoare al proiectului „Educaţia sub semnul interogaţiei” care se desfă­şoară la Colegiul Naţional Moise Nicoară în cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun”. Jean-Pierre Lepri va participa în această perioadă la mai multe activităţi dedicate educaţiei autentice: activităţi de formare a elevilor şi profesorilor, dezbateri, mese rotunde, lansări de carte, vizite de lucru.
Va coordona, de asemenea, câteva ateliere, destinate elevilor de liceu de la Colegiul Moise Nicoară, şi va coordona un curs de formare destinat profesorilor din învăţământul preuniversi­tar. Atelierele de formare pentru profesori (de toate specialităţile) vor avea loc la casa Corpului Didactic Arad. Menţio­năm câteva dintre temele incitante şi provocatoare ale acestor activităţi: „Efec­tele nefaste ale educaţiei”, „La ce bun să mergem la şcoală?”, „A învăţa este ceva natural”, „Aş putea trăi fără educaţie?”
Un dublu eveniment, din cadrul aceluiaşi proiect, va avea loc marţi, 2 aprilie, de la orele 10,30 la Biblioteca Judeţeană A.D.Xenopol din Arad: lan­sarea celei mai recente cărţi a profesorului Jean Pierre Lepri, intitulată „La fin de l’éducation?” ( édition l’ Instant Présent, 2012), urmată de o interesantă dezbatere asupra educaţiei contemporane, cu tema „La ce serveşte educaţia?”
Jean-Pierre Lepri este fondatorul Cercului de Reflecţie pentru o Educaţie Autentică, cunoscut mai ales sub numele său prescurtat, CREA (www.education-authentique.org). Este pose­sorul a patru diplome universitare, a două doctorate şi două D.E.A (un doctorat în ştiinţele educaţiei şi unul în sociologie) şi comandor al Ordinului francez al Laurilor Academici (Palmes Académiques). Membru fondator al CIRET, cadru didactic, formator, inspector, director, expert – consultant pentru UNESCO şi pentru diverse guverne, în Africa, America, Asia, Oceania şi Europa de Nord s-a dedicat proble­melor educaţiei de mai bine de 50 de ani.
Profesorul Lepri a acceptat generos invitaţia primită din partea Centrului de Aplicaţii Transdisciplinare în Educaţie de la Colegiul Naţional Moise Nicoară (CATEMNA): „Prezenţa în Arad, la Colegiul Naţional Moise Nicoară, a acestui remarcabil specialist internaţional în problemele educaţiei constituie un semn al recunoaşterii şi preţuirii de care se bucură contribuţia şi implicarea învăţământului preuniversitar arădean în marea dezbatere contemporană asupra viitorului educaţiei” a declarat profeşoara Mirela Mureşan, coordinator al programului CATEMNA.

Recomandările redacției